Ledvärk – ta hand om dina leder

Ledvärk innebär smärta i en eller flera av kroppens leder. Smärtan kan vara akut eller kronisk och leda till obehag, stelhet och minskad rörlighet.

Denna värk kan hindra dig från att utföra dina dagliga rutiner, vilket kan vara frustrerande och begränsande.

Orsaken till ledvärk kan variera. En vanlig orsak är inflammation, vilket kan uppstå på grund av sjukdomar som artrit, lupus eller gikt. Dessa sjukdomar kan få kroppens immunsystem att attackera sina egna vävnader, vilket leder till inflammation och smärta i lederna. Om inflammationen inte behandlas kan det resultera i permanent ledskada.

Skador på lederna, till exempel genom överansträngning eller trauma, kan också orsaka ledvärk. Sådana skador kan uppstå vid sportaktiviteter, arbetsuppgifter eller till och med vardagliga sysslor. Ledvärk drabbar inte bara äldre människor, utan även yngre individer. Kvinnor är särskilt drabbade.

Nedan följer några vanliga faktorer som kan leda till ledvärk och ledbesvär:

 • Inflammation: Ledvärk kan uppstå på grund av inflammation i lederna, vilket kan orsakas av sjukdomar som artrit, lupus eller gikt.
 • Skador: Skador på lederna genom överansträngning eller trauma kan leda till smärta.
 • Åldrande: Lederna kan slitas ut över tid, vilket kan orsaka olika typer av smärta i kroppen, ledvärk och stelhet.
 • Infektion: Vissa infektioner kan orsaka inflammation i lederna och därmed leda till ledvärk.
 • Autoimmuna sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit kan orsaka inflammation i lederna och orsaka smärta och stelhet.
 • Övervikt: Övervikt kan lägga extra belastning på lederna och därmed orsaka ledvärk.

Ledbesvär på grund av åldrande och infektioner

Med åldern kan lederna slitas ut, vilket leder till smärta och stelhet. Detta är en naturlig del av åldrandet och något som kan vara svårt att helt förhindra. Men genom att hålla sig aktiv och äta en hälsosam kost kan du bidra till att fördröja och lindra dessa symtom. Vissa infektioner kan också orsaka inflammation i lederna, vilket kan leda till smärta. Dessa infektioner kan bero på bakterier eller virus som har trängt in i leden, antingen direkt genom sår eller indirekt via blodomloppet.

Autoimmuna sjukdomar och övervikt 

Autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit kan orsaka inflammation i lederna och leda till smärta och stelhet. Dessa sjukdomar uppstår när kroppens immunsystem felaktigt attackerar sina egna celler, vilket leder till inflammation och skada i de drabbade områdena. Övervikt är en annan faktor som kan bidra till ledvärk. Övervikt kan lägga extra belastning på lederna, särskilt på knän och höfter, vilket kan leda till ökad smärta och obehag.

Vad kan jag göra när jag har ledbesvär? 

Kosttillskott som Litomove, Tendoactive och Glyc kan hjälpa dina leder att behålla sin rörlighet och flexibilitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förutom kosttillskott finns det några andra saker du kan göra själv för att förebygga och lindra ledvärk:

 • Röra dig regelbundet och träna både leder och muskler.
 • Värma upp ordentligt och använda rätt teknik när du tränar.
 • Gå ned i vikt om du är överviktig.
 • Vid värk i till exempel tår och fötter är det viktigt att använda bra skor eller skoinlägg
 • Minska stress och oro
 • Vila från aktiviteter som överbelastar leden och orsakar muskel- och ledvärk
 • Använd receptfria värktabletter eller smörjmedel som lindrar smärtan

Livsstilsförändringar för att lindra ledvärk

Om du har ledvärk och/eller ledbesvär finns det flera saker du kan göra för att lindra smärtan:

 • Upprätthåll en regelbunden fysisk aktivitetsrutin. Fysisk aktivitet hjälper till att hålla lederna rörliga och minska stelheten. Det stärker också de muskler som stöder lederna, vilket kan minska belastningen på dem. Dessutom kan det bidra till viktminskning, vilket kan lindra belastningen på lederna och minska smärtan.
 • Använd värmebehandlingar. Ett varmt bad eller en värmekudde kan hjälpa till att lindra muskel- och ledvärk samt att förbättra rörligheten i lederna.
 • Använd kylbehandlingar. Applicera isomslag för att minska inflammation och smärta.
 • Vila och återhämtning. Undvik eller hitta alternativ till aktiviteter som orsakar ledvärk. Stödjande enheter som handledsstöd eller knäskydd kan också vara till hjälp.

Ska jag söka vård när jag har ledvärk? 

Om du upplever svår smärta i lederna eller om det inte blir bättre efter några veckor kan det vara nödvändigt att kontakta en läkare för utredning och eventuell behandling. I vissa fall kan en kortisonspruta eller operation behövas för att minska inflammationen eller ersätta leden. Det rekommenderas att söka professionell vård om symtomen är svåra eller långvariga, för att få rätt diagnos och behandling. Innan du påbörjar en ny träningsregim är det bäst att rådfråga en sjukvårdsexpert för att få anpassade råd och korrekta instruktioner.

Träning för ledbesvär och ledvärk

Träning vid ledvärk kan vara fördelaktigt för att stärka lederna och minska smärta, men det är viktigt att anpassa träningen efter individuella behov och lyssna på kroppen. Generellt sett kan träning med hög belastning som styrketräning och löpning stärka leder och skelett, medan träning med låg belastning som simning och cykling kan öka rörligheten och minska smärta. 
Vid artros är det extra viktigt att styrketräna musklerna runt den drabbade leden. Konditionsträning med låg till måttlig intensitet kan också främja läkning genom ökad blodcirkulation. 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att din mentala hälsa spelar en stor roll i hur du upplever smärta. Att vara kroniskt sjuk kan vara stressande och utmattande, så det är viktigt att hitta effektiva sätt att hantera den belastningen. Mindfulness, meditation och yoga kan hjälpa dig att slappna av och förbättra ditt mentala välbefinnande. Terapi eller rådgivning kan också vara användbara för att utveckla effektiva strategier för att hantera smärta och stress.

Att ta hand om dina leder kan vara en komplex process som involverar flera olika aspekter. Genom att kombinera rätt kost, träning, medicinsk behandling och mentala vårdstrategier kan du skapa en helhetsplan för att förbättra din ledhälsa och ditt allmänna välbefinnande.

Kosttillskott för ben- och ledhälsa

Med kosttillskott från Litomove, Tendoactive och Glyc kan du hjälpa dina leder att behålla sin rörlighet och flexibilitet.
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.

Vad kan jag göra när jag har ont i lederna?

Förutom kosttillskott finns det några andra saker du kan göra själv för att förebygga och lindra ledvärk, till exempel:

 • Röra dig regelbundet och träna både leder och muskler.
 • Värma upp ordentligt och använda rätt teknik när du tränar.
 • Gå ned i vikt om du har en övervikt.
 • Om du har värk i till exempel tår och fötter är det viktigt att använda bra skor eller skoinlägg.
 • Minska stress och oro.
 • Vila från aktiviteter som överbelastar leden.
 • Ta receptfria värktabletter eller smörja in med något som bedövar smärtan.

Ska jag söka vård när jag har ont i lederna?

Om du har mycket ont i leden eller om det inte blir bättre efter några veckor kan du behöva kontakta en läkare för att få en utredning och eventuell behandling. I vissa fall kan det behövas en kortisonspruta eller en operation för att dämpa inflammationen eller ersätta leden.

Vilken typ av träning är bra för lederna?

Det finns olika typer av träning som är bra för leder, beroende på vilken led som är drabbad och vilket mål du har med träningen. Generellt kan man säga att träning som ger hög belastning på leder och skelett är bra för att stärka dem och förebygga skador. Styrketräning och löpning är exempel på sådan typ av träning.

Träning som ger låg belastning kan vara bra för att öka rörligheten och minska smärtan i leden. Exempel på sådan träning är simning och cykling.

Om du har artros kan det vara extra viktigt att styrketräna musklerna kring den drabbade leden för att stabilisera den och minska belastningen på brosket. Du kan också konditionsträna med låg eller måttlig intensitet för att öka blodcirkulationen i leden och främja läkningen.

Det är viktigt att du anpassar din träning efter din egen förmåga och lyssnar på din kropp. Om du känner smärta eller obehag i leden under eller efter träningen kan det vara ett tecken på att du har tränat för hårt eller felaktigt. Då kan du behöva vila, minska intensiteten eller byta träningsform.

Du kan också rådgöra med en fysioterapeut eller en läkare om vilken typ av träning som passar dig bäst.

Relaterade artiklar