Vad är smärta?

Smärta är en obehaglig känsla som förknippas med skada eller sjukdom i någon del av kroppen. 

Smärtan kan vara akut eller långvarig, beroende på orsaken och hur kroppen reagerar. Smärtan är en viktig varningssignal som får oss att undvika ytterligare skada och söka hjälp.

Vad är smärta?

Smärta uppstår när speciella nervceller (nociceptorer) registrerar en skadlig stimulans, till exempel värme, tryck eller kemikalier. Nervcellerna skickar sedan signaler till ryggmärgen och hjärnan, där smärtan tolkas och upplevs. Hjärnan kan också påverka hur starkt vi känner smärtan genom att frisätta olika ämnen som kan dämpa eller förstärka smärtsignalerna.        

Smärta är en subjektiv upplevelse som varierar från person till person och från situation till situation. Det finns ingen objektiv mätning av smärta, utan den som har ont är den enda som kan beskriva sin smärta.

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk smärta?

Akut smärta är vanligtvis skarp och kommer plötsligt, till exempel efter en skada eller operation. Den varar oftast inte längre än sex månader och försvinner när orsaken till smärtan läker.

Kronisk smärta är däremot mattare och utvecklas över tid. Den varar i mer än tre månader och kan kvarstå även när orsaken till smärtan inte finns kvar. Kronisk smärta kan påverka både kroppen och sinnet negativt.

Hur vet jag om jag har akut eller kronisk smärta?

Man kan oftast känna igen akut smärta på att den är skarp, intensiv och kopplad till en specifik orsak, till exempel en skada eller operation. Akut smärta brukar lindras när orsaken till smärtan läker.

Kronisk smärta är däremot mer diffus, ihållande och inte alltid kopplad till en tydlig orsak. Kronisk smärta kan vara svårare att behandla och kräver ofta en kombination av olika metoder.

För att veta om man har akut eller kronisk smärta kan man behöva göra en fysisk undersökning och eventuellt vissa tester, till exempel röntgen eller EMG (elektromyografi).

Känner vissa människor mer smärta än andra?

Ja, det finns flera faktorer som påverkar hur mycket smärta vi känner och hur vi hanterar den.

En av dem är våra gener och vår arvsmassa, som kan göra oss mer eller mindre känsliga för smärtsignaler.

En annan är vår psykiska och sociala situation, som kan påverka hur vi tolkar och reagerar på smärtan. Till exempel kan passivitet, dålig självkänsla, ångest och stress förvärra smärtupplevelsen, medan aktivitet, positiv inställning, stöd och avslappning kan lindra den.

Det finns också skillnader mellan könen i hur vi upplever smärta, där kvinnor generellt rapporterar mer smärta än män.

Hur kan jag själv mäta smärta?

Det finns olika sätt att mäta sin egen smärta, beroende på hur man vill uttrycka den. Ett vanligt sätt är att använda en numerisk skala, där man graderar sin smärta mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta).

Man kan också använda en visuell analog skala, där man markerar sin smärta på en linje som är 10 cm lång, med ändpunkterna “ingen smärta” och "värsta tänkbara smärta".

En annan metod är att använda en verbal beskrivande skala, där man väljer ett ord som beskriver sin smärta, till exempel “ingen”, “lätt”, “måttlig”, “svår” eller "outhärdlig".

Dessa metoder är subjektiva och baserade på patientens egen upplevelse av smärtan. Det finns också objektiva metoder som mäter fysiologiska reaktioner på smärta, till exempel puls, blodtryck eller hudtemperatur, men de är inte lika tillförlitliga eftersom de kan påverkas av andra faktorer än smärtan.

Kan man bli mindre smärtkänslig?

Det beror på vad som orsakar smärtan och hur länge den har varat. Om du har akut smärta, till exempel efter en skada eller operation, kan du bli mindre smärtkänslig genom att ta smärtstillande läkemedel som paracetamol eller ibuprofen. Dessa läkemedel blockerar smärtsignalerna från att nå hjärnan och lindrar därmed smärtan.

Om du har kronisk smärta, det vill säga smärta som varar i mer än tre månader, kan du bli mindre smärtkänslig genom att träna upp din kropp och ditt sinne. 

När du har ont under en lång tid kan smärtsystemet bli känsligare och du kan lättare få mer ont. Genom att röra dig regelbundet, äta hälsosamt, sova bra och hantera stress kan du minska inflammationen i kroppen och stärka ditt immunförsvar. 

Du kan också använda dig av psykologiska metoder som avslappning, mindfulness eller kognitiv beteendeterapi för att förändra ditt sätt att tänka och känna om smärtan. Dessa metoder kan hjälpa dig att acceptera smärtan och öka din livskvalitet.