Solsting

Genom att hålla sig i skuggan under dygnets varmaste timmar, dricka mycket vatten och bära svala kläder kan man förebygga värmeslag och solsting. När det är extremt varmt ute, kan vi svettas upp till två liter i timmen. Det är viktigt att fylla på med vätska för att inte störa kroppens saltbalans. Vid långvarig exponering för höga temperaturer kan kroppens förmåga att reglera sin egen temperatur bli nedsatt, vilket leder till överhettning. Det är mest vanligt hos barn, äldre och idrottare som anstränger sig för mycket i värmen.

Om du upplever symptom för värmeslag som kroppstemperatur över 40 grader, illamående, yrsel, kräkningar, huvudvärk, dålig syn eller förvirring kan det vara tecken på solsting. Om du drabbas av värmeslag bör du omedelbart söka vård, eftersom detta kan vara livshotande. Flytta till en sval plats och börja kyla ner kroppen med blöta, kalla handdukar, och sätt på fläkt eller AC om du har en.

Solsting – symtom

Solsting eller värmeslag är allvarliga tillstånd som särskilt kan påverka barn och vuxna över 65 år. 
Här är några gemensamma indikatorer på symptom för värmeslag och att du fått för mycket sol:

  • Kraftig ökning av kroppstemperaturen: Ett framstående tecken på solsting eller värmeslag är en markant höjning av kroppstemperaturen, oftast över 40 °C.
  • Kraftig huvudvärk och svindel: Individer som lider av solsting kan uppleva stark huvudvärk och svindel, vilket kan tyda på en överhettad kropp.
  • Illamående och kräkningar: Illamående och kräkningar kan uppstå vid solsting och värmeslag. Det kan vara ett sätt för kroppen att hantera överflödig värme.
  • Svaghet och irritation: En överhettad kropp som fått för mycket sol kan leda till svaghetskänsla och en ökad känsla av irritation.
  • Rödflammig och torr hud: Det är inte ovanligt att huden blir röd och torr vid dessa tillstånd.

Solskydd & solkräm