Röda hund

Röda hund är en smittsam barnsjukdom som orsakas av rubellaviruset. Hos de flesta går sjukdomen över av sig själv utan att barnet får några kvarstående men.

Vad är röda hund?

Sjukdomen kännetecknas av utslag med rosa och rödbruna fläckar i ansiktet och på kroppen. Vaccination med röda hund ingår i vaccinationsprogrammet för barn där första dosen ges, tillsammans med vaccination mot mässling och påssjuka, vid 1 1/2 års ålder. 
Medan de som får mässling smittas under sina första levnadsår, är det många som drabbas av röda hund först när de blivit stora barn eller ungdomar. Ända upp till 20-25-årsåldern har 10 till 20 procent ännu inte smittats av sjukdomen. Några får en så mild form av röda hund att diagnosen aldrig ställs.

Röda hund är en virussjukdom som orsakas av rubella-viruset. Sjukdomen är i regel ofarlig och går över av sig själv. Sjukdomen börjar med rinnande näsa och ögon samt svullna och ömma lymfkörtlar, särskilt i nacken och på halsen. Därefter får personen feber och rosa och rödbruna utslag i ansikte och på resten av kroppen. En del del kan uppleva att ledvärk på grund av inflammation i lederna.

Röda hund klassas ofta som en barnsjukdom, men alla kan drabbas av den. Hos gravida kan smitta med röda hund och rubellaviruset leda till att foster stöts bort eller allvarliga komplikationer hos fostret. Det är på grund av faran för gravida och foster som det är viktigt att vaccinera mot röda hund. Idag är det en mycket ovanlig sjukdom i Sverige men förekommer i många andra länder. 

 

Orsaker till röda hund

Rubellaviruset, som orsakar röda hund, smittar när någon som är sjuk hostar eller nyser och sprider droppar i utandningsluften. Smittade personer är smittsamma från en vecka innan sjukdomen bryter ut, samt i 4 – 7 dagar efter det att utslagen dykt upp. Har du haft röda hund en gång kan du inte få sjukdomen igen. 

Hur känner jag igen röda hund?

 • Näsa och ögon rinner.
 • Lymfkörtlar på hals och i nacke blir svullna och ömma.
 • Feber.
 • Utslag med rosa och rödbruna fläckar i ansiktet som snabbt sprids till resten av kroppen.
 • Utslagen samlas ofta till större områden.

Många som är smittade upplever få eller inga symptom.

Sjukdomsförloppet

Från det att du smittas tills att sjukdomen bryter ut tar det normalt sett mellan 16 – 18 dagar. Sjukdomen börjar ofta med rinnande näsa och ögon, samt svullna och ömmande lymfkörtlar på halsen och i nacken. Därefter följer feber och rosa och rödbruna utslag i ansiktet. Utslaget sprider sig snabbt till resten av kroppen. Inom loppet av 4 – 5 dagar avtar både feber och utslag. Röda hund leder sällan till några biverkningar men både hjärnhinneinflammation och inflammation i leder kan förekomma hos en del efter sjukdomen. 

Vaccination

 • Vaccination är det bästa skyddet mot röda hund. Även om sjukdomen inte förekommer i Sverige idag skulle den snabbt kunna återvända om vaccinationerna upphör. Varje år sker flera utbrott av både mässling och röda hund i Europa på grund av att människor inte är vaccinerade.
 • Vaccinet mot röda hund ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Första dosen ges vid 18 månaders ålder på BVC och dos nummer 2 sker via Elevhälsan i skolan, i årskurs 1 – 2 (barn födda före 2002 fick denna vaccination vid ungefär 12 års ålder). 
 • Kvinnor som vaccineras får inte bli gravida de följande tre månaderna.
 • Det är möjligt att undersöka om det finns antikroppar i blodet mot röda hund om en person är osäker på om de har haft röda hund eller ej. 
 • Inför utlandsresa är det bra att se över vaccinationsskyddet för dig och övriga resenärer. 

Gravida och röda hund

Gravida är särskilt utsatta vid smitta med rubellaviruset. Röda hund under graviditet kan leda till allvarliga fosterskador och öka risken för missfall. Risken är störst under graviditetens tre första månader. Gravida bör undvika kontakt med smittade personer. Gravida kan inte vaccineras mot röda hund eftersom vaccinet kan skada fostret. Vaccination kan däremot ske efter förlossningen. 

Kan röda hund behandlas?

Det finns ingen specifik behandling av röda hund, utan virussjukdomen går i regel över av sig själv. Symptomen, som till exempel rinnande näsa och feber kan eventuellt behandlas med receptfria läkemedel mot förkylning och feber/värk.

Ska jag söka vård?

 • Kontakta läkare om du misstänker att du har röda hund. 
 • Är du gravid och misstänker röda hund, kontakta mödravården.