Psoriasis

Psoriasis är en kronisk, systemisk sjukdom som ger utslag som oftast uppträder fläckvist på kroppen. Mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige har psoriasis. Orsakerna bakom sjukdomen är inte kända men arv spelar in. Utöver medicinsk behandling finns det saker du själv kan göra för att få utslagen att gå tillbaka och som hjälper till att hålla sjukdomen i schack.

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en av våra vanligare sjukdomar. Psoriasis i huden innebär en kraftig nybildning av hudceller, de syns ofta som fjällande, rodnande torra fläckar på hud och i hårbotten. Psoriasis kan påverka fler organ i kroppen och kopplingar finns till hjärt- och kärlsjukdomar, mag-tarmbesvär och ögonsjukdomar.

Man tror att psoriasis beror på en immunreaktion riktad mot delar av huden som gör att cellerna i det översta hudlagret (epidermis) delar sig snabbare än vanligt och på så sätt förtjockas huden. 

Psoriasis uppträder ofta på armbågar, knän, rygg och hårbotten men kan också förekomma på andra ställen. Många personer med psoriasis drabbas även av ledbesvär, så kallad psoriasisartrit. Det är en inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i värsta fall, rörelsehinder. 

Vad beror det på?

Psoriasis kan debutera vid alla åldrar, men många får sin psoriasis i tonåren. Man räknar med att 50 % av Sveriges psoriatiker fått sin sjukdom redan före 20 års ålder. Att den är ärftlig är klarlagt även om det inte är klart hur sambandet ser ut. Hälften av alla med psoriasis har någon i familjen med sjukdomen. Psoriasis smittar inte och det går att leva symptomfritt som psoriatiker. 

Psoriasis kan utlösas, eller förvärras, av flera faktorer:

  • Infektioner, till exempel streptokocker (orsakar halsfluss och svinkoppor).
  • Läkemedelsanvändning, till exempel vissa blodtrycksmediciner (betablockerare), lititum och anti-malarialäkemedel. 
  • Ökad psykiska påfrestningar och stress.

 

Olika sorters psoriasis och symptom

Den vanligaste formen är plackpsoriasis (psoriasis vulgaris) som ger karakteristiska röda och fjällande utslag på begränsade områden. Plackpsoriasis börjar oftast med små fläckar som gradvis växer och som vartefter täcks av en silvervit, fjällande skorpa. Utslaget kan förekomma i hårbotten, på armbågar, knän och naglar. Det är mindre vanligt förekommaqnde med psoriasis över stora delar av kroppen (erytroderm psoriasis eller exfoliativ psoriasis). Detta är den allvarligaste formen av psoriasis, ofta utlöst av läkemedel.  
 
Utslaget kan också vara droppformat och kallas då guttat psoriasis. Psoriasisformen är vanligast hos barn och unga vuxna och förekommer ofta som följd av en streptokockinfektion i halsen. De flesta med guttat psoriasis blir av med utslagen. 
 
Invers psoriasis (hud mot hud) förekommer vanligen i hudveck, som i armveck, under bröst eller i ljumsken. Ofta förekommer ingen fjällning, utslagen är istället röda, glatta och inflammerade fläckar. 
Psoriasisartrit är en typ av psoriasis som inte angriper huden utan kroppens leder. Det betraktas som en reumatisk sjukdom med stela, inflammerade leder som symptom. De som drabbas av psoriasisartrit har oftast också hudsymptom. 
Många med psoriasis besväras också ofta av svår klåda. 

Några tips

  • Sol och saltvatten är bra för de flesta med psoriasis och hos många blir utslagen därför bättre under sommarhalvåret. Att sola kan däremot leda till att besvären förvärras.
  • Daglig användning av fuktighetskräm är viktigt för att motverka sprickor och sår.
  • Använd en mild duscholja eller tvål med lågt pH-värde.
  • Undvik onödig stress och stor alkoholkonsumtion.
  • Rökning kan utlösa psoriasis. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att sluta röka. 

Behandling

Behandlingsmålet är att lindra besvären och hålla sjukdomen i schack. Egen behandling är viktig och behandling med läkemedel görs under perioder då symptomen blossar upp. 

Lokal behandling

Att behandla med hjälp av bad och mjukgörande kräm eller salva, är den enklaste formen av behandling du kan göra själv. Vid bad lossnar flagor från hudens yttersta lager (skrapa eller pilla aldrig bort fjäll). 

Behandling med receptbelagda krämer och salvor

Om du har besvär över stora delar av kroppen, eller utslagen sitter på väl synliga ställen så kan du få kortisonkräm eller -salva. Kräm och salva med det D-vitaminliknande ämnet kalcipotriol kan också användas. Stark kortison verkar snabbt och missfärgar inte huden. Svagt kortison har oftast ingen effekt vid psoriasis. Kräm eller salva som innehåller de verksamma ämnena pimekrolimus eller takrolimus tunnar inte huden. Därför kan de användas på känslig hud, till exempel i ansiktet. Läkemedlen kan också användas vid invers psoriasis.

Ljusbehandling

Ljusbehandling används ibland som komplement till övrig behandling. Behandlingen sker i speciella ljuskabiner med ultaviolett ljus, UVB-ljus. På grund av den ökade risken för att utveckla hudcancer ges behandlingen endast under begränsade perioder. För personer med så kallas ljuskänslig psoriasis ges inte denna sorts behandling eftersom det förvärrar besvären. 

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är proteiner som är så stora och komplexa att de inte kan tillverkas kemiskt. De måste produceras i levande celler, och därför kallas de biologiska.
Biologiska läkemedel består oftast av så kallade antikroppar. De binder till ett protein i kroppen som orsakar inflammation och blockerar dess aktivitet. Då minskar inflammationen.
Läkemedlen finns som sprutor som du tar själv. Behandling med biologiska läkemedel kombineras ibland med andra läkemedel, framför allt metotrexat (ett cell- och inflammationsdämpande läkemedel).

Samsjuklighet och psoriasis

Vissa så kallade livsstilssjukdomar är vanligare hos personer med måttlig till svår psoriasis, exempelvis diabetes typ 2, högt blodtryck, depression, övervikt och fetma. Det kallas samsjuklighet. Samsjukligheten har sannolikt samband med inflammation i kroppen. Det medför att personer med psoriasis har nytta av en hälsosam livsstil; både psoriasis och en eventuell annan sjukdom förbättras.