Melatonin

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) är ett hormon som bildas i en körtel som kallas tallkottkörteln (corpus pineale) i hjärnan, från aminosyran tryptofan. Utsöndring av melatonin från körteln är högst på natten och lägst på dagen. Denna utsöndring kontrolleras av mängden ljus som når ögat. Hormonet gör att vi blir sömniga och får lättare att sova.

Vad är melatonin?

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) är ett hormon som bildas i en körtel som kallas tallkottkörteln (corpus pineale) i hjärnan, från aminosyran tryptofan. Utsöndring av melatonin från körteln är högst på natten och lägst på dagen. Denna utsöndring kontrolleras av mängden ljus som når ögat. Hormonet gör att vi blir sömniga och får lättare att sova.

Utsöndringen av melatonin varierar genom livet. Utsöndringen börjar när man är mellan 3 och 4 månader gammal och är högst när man är mellan 1 och 3 år. Därefter sjunker utsöndringen något och sedan håller den sig på en jämn nivå fram till slutet av tonåren. 

Dygnsrytm
Människan har en inre, biologisk klocka som styr flera processer i kroppen i en dygnsrytm, eller cirkadisk rytm. Denna rytm varar i 24-25 timmar, men längden på rytmen varierar också på grund av yttre faktorer som till exempel ljus, via melatonin. Men, även om man vistas i fullständigt mörker under några dagar så håller kroppen denna dygnsrytm, av den anledningen vet man att det också finns inre faktorer som styr rytmen. Dygnsrytmen är inblandad i att kontrollera processer som sömn och vakenhet, kroppstemperatur, matsmältning och kortisolnivåer.

Vad påverkar melatoninnivåerna?

Att använda konstgjort ljus på dagtid, som till exempel dator, mobil och tv-skärmar, kan minska utsöndringen av melatonin och i förlängningen också påverka dygnsrytmen negativt. Konsekvensen kan bli att det blir svårare att somna. Vissa mediciner kan också påverka vår egen utsöndring av melatonin. Det kan handla om till exempel en grupp av mediciner för behandling av blodtryck – betablockerare. Utsöndringen av melatonin påverkas också av koffein och alkohol. Melatoninutsöndringen är generellt sett högst på hösten och vintern då det är långa och mörka nätter.

Under vår och sommar är utsöndringen lägre då skarpt ljus ger en kraftig minskning av melatonin. Den ökade utsöndringen på vintern kan göra att vi känner oss trötta och slöa. Av den anledningen har det föreslagits att melatonin, tillsammans med serotonin, spelar roll i säsongsrelaterade besvär, som till exempel vinterdepression. Serotonin är en signalsubstans som är knuten till depression, den påverkas också av dagsljus och mörker.

Melatonin vid sömnbesvär

Vissa läkemedel som innehåller melatonin används för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna. 
Innan man provar receptfria läkemedel eller kosttillskott vid sömnsvårigheter bör man se över sömnhygienen. Detta kan hjälpa till att reglera den egna dygnsrytmen och ge ett bättre sovmönster. Försök att få tillräckliga mängder dagsljus varje dag, gärna minst 30 minuter, och undvik konstgjort ljus från skärmar på kvällar. Att lägga sig i ett mörkt och svalt rum kan också hjälpa. 

Läs fler råd kring sömnhygien här. Långvariga sömnproblem bör utredas av läkare. 

Källor: Fass.se, Vårdguiden 1177, Läkemedelsboken