Sömnapné

Sömnapné innebär att man får fler andningsuppehåll under natten och detta kan leda till trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter på dagen. Sömnapné ökar risken för vissa hjärt- och kärlsjukdomar och kan också öka risken för olyckor av olika slag. Det finns dessbättre behandlingsmetoder som kan hjälpa.

Vad är sömnapné?

Sömnapné betyder att andningen störs eller att andningen slutar medan man sover. Under normal sömn kommer luft in och ut ur munnen och näsan i en jämn takt. Vid sömnapné uppstår ofta andningsuppehållet när luft dras in och varar sedan i regel mellan 15 och 60 sekunder. Därefter kommer andningen igång igen, ofta med en flämtning. Det kan uppstå många sådana andningsuppehåll under nattens lopp. För att sätta diagnosen sömnapné, insomni, ska personen uppleva problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila. Utöver det krävs att:

 • Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.
 • Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för, eller att den stör personens dagliga liv.

 De som besväras av sömnapné snarkar också ofta och gör ljud medan de sover. 

Vad orsakar sömnapné?

Kring svalget finns muskulatur som styr tal, sväljningar och andning. När man sover blir dessa muskler mer avslappnade och detta kan i sin tur leda till smalare luftvägar. I regel påverkar detta inte andningen men om det blir för trångt kan andningen blockeras. Den vanligaste sortens sömnapné, obstruktiv sömnapné beror på att det blir för trångt i svalget och näsan för att det ska gå att dra in luft. Detta kan till exempel bero på:

 • Övervikt kan pressa ihop luftvägarna och göra passagen trängre.
 • Stora halsmandlar. Detta är ofta orsaken hos barn som snarkar eller har sömnapné.
 • Underkäken kan glida framåt under sömnen och orsaka trånga luftvägar.
 • Stor tunga eller mycket mjukvävnad kan blockera luftvägarna.

En annan sorts sömnapné, som kallas central sömnapné, beror inte på trånga luftvägar utan en felreglering av andningsrytmen i hjärnan. Detta kan uppstå efter en stroke eller vid skador på ryggmärgen. 

Symptom på sömnapné

Den som besväras av sömnapné är ofta inte medveten om att de har det eftersom de inte lägger märke till andningsuppehållet på natten, eller snarkandet och flämtningarna. Ofta är det den man sover med som upptäcker sömnapnén genom att de vaknar av det höga snarkandet eller att de lägger märke till pauser i andningen. Detta kan leda till oro. 

Symptom på sömnapné på natten:

 • Flera episoder med andningsuppehåll under sömnen.
 • Orolig sömn med mycket rörelse i sängen.
 • Blockeringen av luftvägarna leder till lägre syrenivå i blodet.
 • Snarkningar eller flämtningar när andningen kommer igång igen. De märks oftast inte och personen somnar ofta snabbt om igen efter andningsuppehållet. 
 • I vissa fall kan man vakna tvärt för att kunna aktivera musklerna i svalget igen, så att luftvägarna öppnas. Då kan man vakna med ett flämtande eller en kvävningskänsla. 

Under dagen har ofta de som besväras av sömnapné symptom som orsakas av dålig sömnkvalité och många avbrott i sömnen:

 • Trötthet.
 • Irritation och trötthet.
 • Vaknar med huvudvärk.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Problem att tänka klart.
 • Somnar ofta i flera sammanhang på dagtid, till exempel när de läser eller tittar på tv.
 • Tröttheten kan också vara så markant att man somnar i olämpliga, pinsamma eller farliga situationer, som till exempel i möten eller i trafiken. 

Riskfaktorer för att drabbas av sömnapné

 • Ökad risk hos de över 60 år.
 • Vanligare hos män än kvinnor men detta verkar jämna ut sig efter klimakteriet hos kvinnor.
 • Ökad risk med ökad övervikt.
 • Snarkning ses ofta i samband med sömnapné men många snarkar också utan att ha sömnapné.
 • Särskilt utbrett hos överviktiga män med kort och kraftig nacke.
 • Tunga som är för stor för munnen.

Hälsokonsekvenser av sömnapné

Sömnapné är ett allvarligt problem som gå ut över sömnkvalité, funktionsförmåga på dagtid och påverka den långsiktiga hälsan. Vid misstanke om sömnapné bör läkare kontaktas. Personer som lider av sömnapné har ökad risk för olyckor i trafiken eller vid andra aktiviteter på dagtid. Det finns också en ökad risk för högt blodtryck, störningar i hjärtrytm, stroke och hjärtinfarkt. Detta kan bero på snabbare hjärtrytm och ökat blodtryck under sömnen. Därför är det viktigt att få behandling för sömnapnén.

Behandling vid sömnapné

Vid allvarlig sömnapné är det viktigt att kontaka sjukvården  och få behandling.

Det finns några saker man kan göra själv:

Källor: Läkemedelsboken (Sömnstörningar)