Järnbrist

Järn är en mineral som har flera viktiga funktioner i kroppen. Bland annat är järn nödvändigt för syretransport till alla celler och vävnader i kroppen. Symptom på anemi/järnbrist är bland annat trötthet, yrsel och kort andhämtning. 

Vad är järnbrist?

Vid järnbrist är kroppens lager av järn tömda. Om bristen inte behandlas kan det utveckla sig till järnbristanemi. Järn är nödvändigt för att bilda hemoglobinmolekyler som transporterar syre i kroppen, men när lagret av järn töms leder detta till lägre produktion av röda blodceller och sänkt hemoglobinvärde.

Det innebär att vid järnbrist så är lagret är järn så små att kroppen inte klarar att tillverka tillräckligt hemoglobin eller att transportera syre i kroppen. 

Varför får man järnbrist?

Orsakerna till järnbrist kan vara:

  • Ökad förlust av järn – kvinnor med stora blödningar vid mens, blodgivare och personer med blödningar, löper ökad risk för järnbrist.
  • Ökat behov – järnbehovet ökar vid graviditet, amning eller barn som växer. 
  • För lågt intag av järn – vegansk kost, fel näring eller personer som går ner mycket i vikt är mest utsatta för detta.
  • Dåligt upptag av järn – personer som har avlägsnat delar av tarmen eller har kroniska tarmsjukdomar, kan ha sämre upptagning av järn i tarmen. 

Här beställer du järntillskott från DOZ Apotek.se