Järn

Järn är en mineral som är helt nödvändig för kroppen. Både för lite och för mycket järn kan leda till allvarlig sjukdom. Järn är bland annat nödvändigt för syretransporten i kroppen. 

Vad är järn?

Järn är en viktig mineral som används av alla celler i kroppen. Nivån av järn regleras i huvudsak av vad vi får i oss. Kroppen gör sig inte av med järn, förutom när vi förlorar blod. Järn lagras till största del i lever, mjälte och ryggmärg. 

Järn finns i två typer:

  • Hemjärn: här är järn bundet till ett protein (porfyrin). Hemjärn finns i blod och muskler. Hemjärn är lättast för kroppen att tillgodogöra sig och utgör ungefär hälften av järninnehållet i kött och blodmat. 
  • Icke-hemjärn: också kallat joniserat järn, är en form som är svårare för kroppen att ta upp. Detta järn utgör allt järn i vegetabilisk föda. Upptaget kan påverkas av både kost och mediciner.

Vilken funktion har järn i kroppen?

Det mesta av järnet i kroppen är kontinuerligt i arbete i blodet, där järn ingår i hemoglobin i de röda blodcellerna. Hemoglobin med järn fångar upp syre och säkerställer att alla celler i kroppen får syre.

Järn är också nödvändigt för:

  • Produktion av röda blodceller.
  • Muskler.
  • Immunförsvaret.
  • Inlärningsförmågan.

Källor till järn i livsmedel

Bra järnkällor är kött, fisk, inälvsmat, lever, grova spannmålsprodukter och ägg. 

Köp järntillskott från DOZ Apotek.se