Inhalationsmedicin

Inhalationsmedicin används främst vid luftvägssjukdomar som astma och KOL. För dem som lider av luftvägssjukdomar är inhalationsmedicin ett effektivt sätt att få lättnad. Korrekt inhalationsteknik av inhalationsmedicin är viktigt för att få god effekt av medicinen och kontroll på sjukdomen.

Astma sprayinhalator/inhalationsaerosol

Att ha en astma-sprayinhalator till hands kan vara livräddande vid svåra anfall. Rådgör med din läkare om vilken typ av astma sprayinhalator som är bäst för dig.

1: Ta av skyddet på munstycket och skaka inhalatorn ordentligt.

2: Håll inhalatorn lodrätt.

3: Håll inhalatorn från munnen och andas ut ordentligt.

4: Slut läpparna ordentligt runt munstycket på inhalatorn.

5: Böj huvudet lite bakåt.

6: Andas in lugnt och rejält medan du samtidigt trycker på sprayen för att utösa en dos. Fortsätt att andas in som djup som möjligt.

7: Ta bort inhalatorn från munnen.

8: Håll andan så länge du kan, men helst i cirka 10 sekunder innan du andas ut lugnt.

9: Upprepa proceduren från punkt 2 till 8 om din läkare har ordinerat fler än en dos åt gången.

10: Sätt på skyddet på munstycket.

Det är viktigt att rengöra din sprayinhalator regelbundet för att undvika att bakterier byggs upp. Om du känner att din sprayinhalator inte fungerar som den ska, kan det vara dags att byta den.

Är du osäker på något gällande din astma sprayinhalator bör du ta kontakt med din läkare för rådgivning. Detta är endast generella råd och tips. 

Diskus

1: Med hjälp av tumgreppet öppnas ett litet hål i munstycket.

2: Samtidigt frigörs en dos som är redo att inhaleras.

3: Frammatningsspaken återgår automatiskt till sitt ursprungsläge när Diskus stängs.

4: Lyssna efter klicket när du matar fram en dos.

5: Håll Diskus bort från munnen och andas lugnt och kontrollerat ut så att du tömmer lungorna på så mycket luft som möjligt.

6: Andas inte in i din diskus då det kan göra att pulvret klumpar sig och du får fel mängd av läkemedlet.

7: Slut läpparna ordentligt om munstycket

8: Böj huvudet bakåt lite.

9: Andas in ordentligt.

10: Ta bort inhalatorn från munnen.

11: Håll andan så länge du kan, men helst i cirka 10 sekunder innan du andas ut lugnt.

12: Upprepa stegen om din läkare ordinerat fler än en dos åt gången.

Viktigt att tänka på vid användning av Diskus:

  • För endast fram spaken när läkemedlet ska användas
  • Andas aldrig ut genom Diskus.

Turbuhaler

1: Skruva av skyddsdelen
2: Håll inhalatorn lodrätt
3: Vrid skivan/ratten först så långt det går åt ett håll och sedan tillbaka så att du hör ett klick. Du har nu frigjort en dos.
4: Håll bort din turbuhaler från munnen och andas ut lugnt så att du tömmer lungorna på så mycket luft som möjligt (även här är det viktigt att du inte andas in eftersom det kan ge klumpar i pulvret och felaktig dosering av din medicin).
5: Slut läpparna tätt runt munstycket
6: Böj huvudet bakåt lite.
7: Andas in ordentligt.
8: Ta bort inhalatorn från munnen
9: Håll andan så länge du kan, men helst i cirka 10 sekunder innan du andas ut lugnt.
10: Upprepa stegen 2 till 9 om din läkare ordinerat fler än en dos åt gången.
11: skruva på skyddshättan efter användning.

Easyhaler

1: Håll inhalatorn lodrätt och skaka den rejält.
2: Ta bort skyddet på munstycket
3: Håll inhalatorn bort från munnen och andas ut ordentligt.
4: Slut läpparna tätt runt munstycket
5: Böj huvudet bakåt lite.
6: Andas in lugnt medan du samtidigt trycker överst på sprayen för att frigöra en dos. Fortsätt att andas in så djupt som möjligt.
7: Ta bort inhalatorn från munnen
8: Håll andan så länge du kan, men helst i cirka 10 sekunder innan du andas ut lugnt.
9: Upprepa stegen 2 till 9 om din läkare ordinerat fler än en dos åt gången.
10: Sätt skyddet på munstycket.

Detta är endast generella råd och tips. Det är viktigt att lära sig korrekt teknik för att maximera fördelarna med inhalationsmedicin, fråga därför alltid en läkare hur du korrekt använder din astmamedicin.

Källor: Vårdhandboken, Janusinfo, Vårdguiden 1177.

Publicerad: 20220223 Uppdaterad: 20230918