Bihåleinflammation

Bihål är hålrum i ansiktsskelettet. Vi har bihålor i pannan, käken och ett par mindre bihålor vid näsroten. Bihåleinflammation är en inflammation i slemhinnan i ett eller flera av dessa hålrum.

Vad är bihåleinflammation?

Bihål är hålrum i ansiktsskelettet. Vi har bihålor i pannan, käken och ett par mindre bihålor vid näsroten. Bihåleinflammation är en inflammation i slemhinnan i ett eller flera av dessa hålrum.Vid förkylning är det vanligt med infektion i både slemhinnan i näsan och i bihålorna samtidigt, däremot märker inte alla av infektionen i bihålorna. När gången ut från bihålorna blir tilltäppt ökar trycket i bihålorna och orsakar smärta.

Allergiker drabbas lättare än de som inte är allergiker. Om din näsa är skadad eller sned så kan bihåleinflammation lättare utvecklas.

Varför uppstår det?

En bihåleinflammation kan orsakas av både bakterier och virus. Inflammationen uppstår när förbindelsen mellan bihålorna och näsan täpps till. Snor och bakterier stängs in i hålrummen, någon som ökar trycket och orsakar smärta. En bihåleinflammation uppstår ofta efter en förkylning eller influensa.

Akut och kronisk bihåleinflammation

En bihåleinflammation kan vara akut eller kronisk. En akut bihåleinflammation går vanligen över av sig själv inom loppet av ungefär 10 dagar. En bihåleinflammation som varar längre än tre månader räknas som kronisk. Kronisk bihåleinflammation ska alltid behandlas i samråd med läkare.

Undvik att behandla själv med slemhinneavsvällande nässpray/-droppar vid kronisk bihåleinflammation eftersom slemhinnorna är mycket känsliga.

 

Akut och kronisk bihåleinflammation det?

När du blir förkyld eller täppt i näsan är det viktigt att du undviker att passagen mellan bihålorna och näsan täpps till. Skölj med saltvatten för att undvika täppt näsa. Slemhinneavsvällande nässpray/-droppar kan hjälpa. Använd dessa efter att du sköljt med saltvattenspray/-nässkölj. Slemhinneavsvällande nässpray/-droppar ska inte användas längre än i sju sammanhängande dagar då det kan leda till att näsan blir täppt igen.

Symptom vid akut bihåleinflammation

 • Nästäppa.
 • Slem och snor från näsan.
 • Smärta eller en tryckande känsla i kinden, vid sidan av näsan eller över ögonen. Typiskt sett blir smärtorna värre när du böjer huvudet framåt.
 • Feber.
 • Försämrat allmäntillstånd.
 • Försämrat luktsinne och dålig smak i munnen.

Behandling

 • Akut bihåleinflammation är ofta smärtsamt och paracetamol och ibuprofen kan användas mot smärtan.
 • Att skölja näsan med saltvatten kan leda till att passagen mellan näsa och bihålor öppnas upp snabbare.
 • Att använda slemhinneavsvällande nässpray/-droppar kan också hjälpa vid akut bihåleinflammation. Tänk bara på att inte använda dessa längre än sju sammanhängande dagar.

Ska jag söka vård?

 • Om du har symptom som förvärras eller inte förbättras inom en vecka.
 • Om du har använt slemhinneavsvällande nässpray-/droppar i en vecka utan att du märkt någon förbättring.
 • Om du använder antibiotika och inte har märkt förbättring efter ett par dagar.
 • Vid upprepad eller långvarig bihåleinflammation.

Källor: Kry.se, Vårdguiden 1177, Folkhälsomyndighetens Råd och fakta om bihåleinflammation (2014).