Att tappa håret

De flesta har ungefär 100 000 stycken hårstrån på huvudet och i snitt tappar vi upp till 100 hårstrån per dag. Håravfall är mycket vanligt och drabbar många i någon omfattning.

Varför tappar man hår?

Det kan finnas många skäl till att man tappar hår:

 • Ärflig känslighet mot hormoner (androgener).
 • Åldrande. Detta är den vanligaste orsaken till håravfall. 
 • Läkemedelbiverkningar (till exempel cellgifter).
 • Sjukdom i hårbotten (svampinfektion).
 • Annan sjukdom (autoimmuna sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar).
 • Bristtillstånd och vitaminbrist.
 • Stress. En stressande livshändelse kan utlösa tillfälligt håravfall som kallas telogen effluvium.
 • Efter graviditet.
 • Varför man tappar hår fläckvist är inte känt men det antas att immunförsvaret spelar en viktig roll. Psoriasis och mjäll i hårbotten orsakar inte håravfall.

Vad är håravfall?

Onormalt håravfall på huvudet eller andra ställen på kroppen, kallas alopecia. Att tappa hår är när vi tappar fler hårstrån än vanligt (det vill säga ungefär 100 hårstrån per dygn). Det finns många olika sorters håravfall:

 • Ärftligt håravfall (androgen alopecia) är en sorts håravfall som ofta ses hos män. Hur mycket hår man tappar varierar. Det börjar vanligen med att håret vid tinningarna drar sig längre och längre bak och så småningom bildas det en kal fläck. En del får ett helt kalt huvud med bara en krans av hår. Kvinnor kan också uppleva detta men då tunnas i regel håret ut över hela huvudet utan att det bildas en kal fläck.
 • Fläckvist håravfall (alopecia areata) är en sorts håravfall som innebär att ett eller flera områden saknar hår. Fläckvist håravfall kommer vanligen plötsligt och ofta i unga år. Majoriteten av de som drabbas får tillbaka håret efter en period. 
 • Alopecia totalis innebär att allt hår i hårbotten är borta.
 • Alopecia universalis betyder att allt hår på hela kroppen försvinner.
 • Diffust håravfall (telogent effluvium) är håravfall på olika ställen på kroppen utan någon bestämt mönster. Det är en vanligt förekommande typ av håravfall som förekommer hos alla äldre.

Produkter vid håravfall