Åksjuka

Åksjuka innebär illamående och olustkänsla som en del kan uppleva på resa med bil, båt, tåg eller flyg. Ibland kallas det rörelsesjuka eller sjösjuka. Åksjuka är lättare att förebygga än att behandla. Några enkla tips kan minska besvären med åksjuka.

Vad är åksjuka?

Åksjuka är obehag i samband med resa (transport/rörelse). En del upplever bara en mild olustkänsla, medan andra upplever illamående, kräkningar, olust, blir bleka och får hjärtklappning. Åksjuka är inte farligt men det kan vara mycket obehagligt. 

Åksjuka är vanligast hos barn mellan 2 och 10 år och problemen minskar oftast i vuxen ålder, även om äldre också drabbas. Gravida personer eller de med migrän har större tendens att uppleva åksjuka.

Åksjuka kan också utlösas i virtuella sammanhang, så kallad simulatorillamående. Det kan till exempel handla om att kroppen är stilla, medan synfältet rör sig mycket, till exempel om man använder VR-glasögon (Virtual Reality). I dessa fall handlar det om att människans perceptionssystem inte tycker om att kroppens rörelser och det vi samtidigt ser, är ur synk. 

 

Varför blir man åksjuk?

Åksjuka tros bero på att signaler från balansorganet i den inre delen av örat och det du samtidigt tittar på, inte stämmer överens med varandra. Dessutom kan lukt, syn, hörsel och smak förvärra illamående och olustkänsla. 

På samma vis kan oro och negativa förväntningar förstärka åksjukan. Ett typiskt exempel på det är barn som kräks redan innan de har satt sig i till exempel bilen. 

Några tips vid åksjuka

 • Försök att hålla blicken på en stabil punkt, till exempel på något långt fram på vägen, om du sitter i bil, eller på horisonten om du befinner dig på en båt.
 • Sitt i färdriktningen.
 • Frisk luft är viktigt.
 • Ät inte mycket före resan, men färdas inte heller på tom mage.
 • Använd inte kläder som sitter åt över mage eller hals.
 • Undvik starka lukter.
 • För många underlättar det om man ligger ner under färd.
 • Sitt långt fram i bilen/bussen och följ med på vägen med blicken. Sitt över, eller vid, vingarna på flygplan, där känns rörelserna minst.
 • Sitt mitt i båten, där rör båten sig minst. 

Kan jag behandla åksjuka?

Åksjuka är svårare att behandla än att förebygga. Repetition av situationer där du blir åksjuk leder ofta till att du vänjer vartefter och att åksjukan blir bättre med tiden. Mediciner mot åksjuka kan leda till att denna tillvänjning försenas. 

Åksjuketabletter
Åksjuketabletter kan köpas receptfritt på apoteket. De verkar förebyggande genom att det lugnar och dämpar olika hjärnfunktioner, till exempel balansorganets känslighet. Tabletterna verkar dessutom dämpande på illamående. Åksjuketabletter ska tas före resan. 

Åksjuketabletter kan göra dig trött och dåsig och ska därför inte användas av någon som ska vara chaufför. Samtidigt intag av alkohol och åksjuketabletter bör undvikas. Postafen är ett receptfritt läkemedel mot åksjuka och får användas från 6 års ålder. 

Alternativ till åksjuketabletter är medicinskt tuggummi som innehåller antihistamin som förebygger och häver illamående och kräkningar. Calma är receptfritt läkemedel som inte rekommenderas för barn under 12 år. 

Akupressurarmband
Akupressurarmand är ett elastiskt armband med en "gummikula" som placeras vid handleden. Gummikulan stimulerar en akupunkturpunkt som är känd för att minska illamående. Akupressurarmband har inga biverkningar och kan användas av både vuxna, barn och gravida. Bandet kan tas på före eller under, resan. 

 • Om du besväras mycket och ofta av åksjuka.
 • Om du upplever illamående och kräkningar även utan att vara i rörelse i fordon. 

 

Sea-Band Armband
112,00 kr
Sicsac kräkpåse
49,00 kr
Postafen, tablett 25 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
75,00 kr
Calma, medicinskt tuggummi 20 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
78,00 kr
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning