Smärtbehandling med värme

Värk och smärta innebär vanligtvis inte exakt samma sak: smärta  är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är kopplad till verkliga eller potentiella vävnadsskador. Smärta kan vara akut eller kronisk och kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive skador, sjukdomar eller medicinska tillstånd. 

Vad är värk och smärta?

Värk och smärta är viktiga delar av kroppens försvarsmekanismer. Vi upplever värk och smärta för att vi behöver skydda kroppen från potentiell skada och för att undvik ytterligare skador. När vävnad i kroppen skadas eller hotas, aktiveras smärtreceptorer i nervsystemet som skickar signaler till hjärnan om att det finns en potentiell fara. Hjärnan tolkar denna information som smärta och initierar en reaktion för att skydda kroppen, till exempel att undvika att använda en skadad kroppsdel. 

Värk och smärta innebär vanligtvis inte exakt samma sak: smärta  är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är kopplad till verkliga eller potentiella vävnadsskador. Smärta kan vara akut eller kronisk och kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive skador, sjukdomar eller medicinska tillstånd.

Värk, å andra sidan, är en molande, tråkig eller krampliknande känsla som kan orsakas av en muskelbelastning, sjukdom eller inflammation. Värk kan ibland upplevas som obehaglig, men det är inte nödvändigtvis kopplad till vävnadsskada.

Hur behandlar man värk?

Behandlingen av värk beror på dess orsak och kan variera beroende på individuella faktorer men här listar vi några vanliga behandlingsalternativ för värk:

  • Vila och avlastning: Vila kan hjälpa till att minska belastningen på den drabbade kroppsdel och ge tid för återhämtning.
  • Kyla eller värme: Applicering av kyla eller värme kan lindra värk. Kyla kan minska svullnad och inflammation, medan värme kan öka blodcirkulationen och minska muskelspänningar.
  • Mediciner: Det finns olika mediciner som kan användas för att lindra värk, såsom smärtstillande medel, antiinflammatoriska läkemedel och muskelavslappnande medel. Det är dock viktigt att tala med en läkare eller apotekare för att hitta rätt medicinering och dosering
  • Fysioterapi: Fysioterapi kan användas för att öka styrka och rörlighet i den drabbade kroppsdel. Det kan också inkludera stretching, massage och andra terapeutiska tekniker.
  • Kirurgi: I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att behandla värk som orsakas av skador eller tillstånd som inte svarar på andra behandlingsalternativ.
  • Det är viktigt att tala med en läkare för att bestämma den bästa behandlingen för din värk.

Thermacare värmeplåster kan lindra värken

Thermacare innehåller inga läkemedel och den kan därför kombineras med läkemedel. Thermacare kan användas tillsammans med smärtstillande tabletter eller gel, under förutsättning att den inte stryks på samma smärtområde.

Hur fungerar Thermacare?

Thermacare levereras i en lufttät påse. När påsen öppnas kommer produkten i kontakt med luften och detta aktiverar värmecellerna. Efter ca 30 minuters uppvärmning uppnås den terapeutiska temperaturen på ca 40 °C som bibehålls i åtta timmar.

Värmen tränger ner djupt i huden och löser upp spänningarna. Värmereceptorerna i huden stimuleras och dämpar smärtsignalerna till hjärnan. Effekten varar i 8 timmar under hela tiden produkten används på kroppen och har en fortsatt effekt under ytterligare åtta timmar efter det att produkten tagits av.

Frågor och svar när du ska använda Thermacares plåster

Hur länge kan jag använda Thermacare?
För bäst resultat rekommenderas att använda Thermacare i åtta timmar, i två till tre dagar i följd. Thermacare kan användas i högst åtta timmar inom en 24-timmarsperiod på samma smärtområde. Sluta använda produkten och kontakta läkare om smärtorna blir värre eller om de är oförändrade efter sju dagar.

Hur länge håller Thermacare värmen?
Efter cirka 30 minuters uppvärmning håller Thermacare den terapeutiska temperaturen på ca 40 °C i åtta timmar. Denna temperatur är bara aningen över den normala kroppstemperaturen på 37 °C. Om den djupa känslan av värme avtar, är det för att kroppen vänjer sig vid produkten. Det beror inte på att produkten har slutat verka. Använd Thermacare i åtta timmar för att uppnå bäst resultat.

Kan jag använda Thermacare tillsammans med andra läkemedel?
Thermacare innehåller inga läkemedel och den kan därför kombineras med läkemedel. Thermacare kan användas tillsammans med smärtstillande tabletter, gel eller annan smärtstillande salva, under förutsättning att den inte stryks på samma smärtområde.

Är Thermacare ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt?
Thermacare är en medicinteknisk produkt och den innehåller inga läkemedel.

Vad är Thermacare tillverkad av?
Thermacare är tillverkad av ett mjukt, allergivänligt material som är behagligt att bära intill kroppen. Produkten har en serie värmeceller som innehåller en blandning av järn, aktivt kol, salt och vatten. Produkten är avsedd för engångsbruk och den ska kasseras som hushållsavfall.

Källa: Thermacare, Vårdguiden 1177.se, m fl.