Fibromyalgi

Fibromyalgi kännetecknas av kronisk smärta i muskler och leder. Det är fortfarande inte känt vad som orsakar fibromyalgi. De flesta som drabbas är vuxna kvinnor men fibromyalgi kan drabba båda kön i alla åldrar.

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd av långvarig och utbredd smärta i muskler och skelett. Termen för sjukdomen härstammar från de latinska, indoeuropeiska och grekiska orden för fiber, muskel respektive smärta. Det är inte en ny sjukdom men det var först i slutfasen av 1900-talet som det blev en diagnos. 

Orsaker till fibromyalgi

Troligen finns det flera orsaker till fibromyalgi. Även om forskningen inte vet vad som utlöser sjukdomen så visar en del studier att muskelvävnaden hos personer med fibromyalgi är förändrad och de delar i centrala nervsystemet som handlar om smärta är extra aktiva. Ofta förekommer det också psykisk överbelastning i samband med sjukdomen. 

Det finns också studier som visar att det finns en genetisk komponent, döttrar till personer med fibromyalgi drabbas oftare. Numera drabbas även barn under 18 år. Upp till 40% av barn som söker vård på grund av utbredd smärta får diagnosen fibromyalgi. Oftast sker insjuknandet för barn då de är i tidiga tonåren. 

Hur börjar fibromyalgi?

 • Utdragen, lokal smärta som inte går över är den största riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Man vet inte varför smärtan blir generaliserad.
 • När det är lokal smärta eller en psykisk kris som orsakar sjukdomen så tar det ofta längre tid att fullt utveckla fibromyalgi, till skillnad från fibromyalgi som startar med en infektion eller ett trauma. 

Symptom vid fibromyalgi

 • Oförklarlig smärta och ömhet. Just ömhet är typiskt för fibromyalgi och det kan räcka med trycket från ett klädesplagg eller något annat som vanligvis inte skulle orsaka obehag. 
 • Sömnproblem och trötthet. Tröttheten kan inte förklaras med andra belastningar. Ungefär 3 av 4 personer med fibromyalgi drabbas av sömnbesvär, främst i samband med djupsömn. 
 • Psykiska symptom. Svårigeter att koncentrera sig, påverkat minne samt ökad stresskänslighet är några av de psykiska symptom som är vanliga vid fibromyalgi. 

Fler symptom vid fibromyalgi

 • Matsmältningsbesvär och magsmärtor
 • Känslighet för ljud, ljus och lukter
 • Överkänslighet för beröring (så kallad taktil allodyni)
 • Feberkänsla i kroppen, svettningar
 • Torra slemhinnor
 • Svullnadskänsla
 • Yrsel, balansproblem
 • Huvudvärk

Vid fibromyalgi är det vanligt att man uppvisar kombinationer av andra symptom som är vanliga vid andra sjukdomar. ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome), som tidigare kallades kroniskt trötthetssyndrom, MPS (myofasciellt smärtsyndrom) och RA (reumatoid artrit) har vissa symptom som är gemensamma även för fibromyalgi. Detta kallas överlappande symptom. 

Fibromyalgi och samsjuklighet

Som vid många sjukdomar är det vanligt att personen har fler sjukdomar och tillstånd än bara den huvudsakliga diagnosen. För att minska risken att man missar dessa sjukdomar är det viktigt att försöka urskilja vilka symptom som hänger ihop med vilken sjukdom, inte minst för att dessa övriga sjukdomar kan vara möjliga att bota. Några exempel på sjukdomar som kan uppträda i samband med fibromyalgi:

 • ME – myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg.
 • Sjögrens syndrom.
 • Depression.
 • SLE – Systemisk Lupus Erythematosus, en kronisk reumatisk systemsjukdom som kännetecknas av inflammation/förstörelse och kan drabba i stort sett alla organ i kroppen.
 • IBS – Irritable Bowel Syndrome, magproblem såsom smärta i magen, förstoppning eller diarréer. 
 • Osteoporos  – benskörhet.
 • Utmattningssyndrom
 • EDS – Ehlers-Danlos syndrom är en grupp ärftliga åkommor med bindvävsförändringar.
 • RA – Reumatoid artrit, vanligen kallad ledgångsreumatism.
 • Artros – sjukdom i kroppens leder som bland annat leder till stelhet.

Hur vet jag om jag har fibromyalgi?

Fibromyalgi är en så kallad kriteriebaserad diagnos, vilket innebär att det är en sjukdom som inte går att diagnosticera med hjälp av laboratorieprover eller andra medicinska metoder. Det är också ett syndrom, det vill säga en samling samtidigt uppträdande symptom som sammantaget räknas som en sjukdom. Några av kriterierna när man ska fastställa om någon har fibromyalgi är personen ska ha upplevt:

 • icke-lokal smärta under minst tre månader i vissa bestämda delar av kroppen.
 • smärta vid förhållandevis lätt tryck på elva av arton bestämda ställen.

Hur behandlas fibromyalgi?

Det finns inga läkemedel eller behandling som botar fibromyalgi men fysisk aktivitet och vissa läkemedel kan lindra besvären. Receptbelagda, tricykliska antidepressiva (TCA) har visat effekt på sömnstörningar och smärta. Traditionella smärtstillande läkemedel som till exempel paracetamol och NSAID-läkemedel har oftast dålig effekt vid fibromyalgi. 

Vad kan jag göra själv om jag har fibromyalgi?

 • Att vara fysiskt aktiv kan fungera smärtlindrande. I ett inledande skede av aktiviteten kan smärtan förvärras så det är viktigt att börja lugnt. Smärtlindringen fungerar bäst vid regelbunden aktivitet. Promenader, cykling och vattengymnastik är exempel på bra motion vid fibromyalgi. 
 • Undvik stress. Långvarig stress sliter på kroppen och kan leda till bland annat försämrat minne och koncentrationssvårigheter. Personer med fibromyalgi har försämrad förmåga att hantera stress, bland annat på grund av förändrade hormonnivåer av kortisol.

När ska jag kontakta läkare?

 • Om du misstänker att du har fibromyalgi.
 • Om behandlingen du får inte lindrar.

Källa: Vårdguiden 1177, Internetmedicin, Internetpsykatri

Relaterade artiklar