Enkla regler vid virussmitta

Många virus, som coronavirus, influensavirus och förkylningsvirus, smittar genom att viruset överförs från luftvägarna från en sjuk person. Vi tipsar om några saker du kan göra för att minska risken för att utsättas för smitta.

 

Håll 1 meters avstånd från varandra

Håll minst en meters avstånd från andra personer när du hostar eller nyser, eller om du själv är frisk men befinner dig i närheten av andra som uppvisar symptom på luftvägsinfektion.

Använd engångsnäsdukar

Nys, eller hosta, alltid i engångsnäsdukar som du kastar när du använt den. Om du återanvänder näsduken kan den bära med sig smitta. Har du inte näsdukar tillgängligt - nys eller hosta i armvecket.
Tvätta alltid händerna efteråt!

Att tvätta händerna är mycket viktigt
Att tvätta händerna är viktigt för att begränsa smitta. Tvätta händerna ofta och grundligt, särskilt när du har vistats i kollektivtrafik, innan du ska äta eller laga mat och vid närkontakt med andra. Glöm inte att tvätta med tvål och vatten efter toalettbesök. 

Desinfektionsmedel är ett bra alternativ när du inte har tillgång till vatten och tvål. Det är viktigt att du använder desinfektionsmedel på avsett sätt, särskilt viktigt är det att tvätta/gnugga händerna tillräckligt länge. Om händerna är tydligt smutsiga så fungerar desinfektionsmedel sämre. 

Gnugga händerna i minst 30 sekunder med handdesinfektionsmedlet.
Undvik att röra ansiktet med händerna.

Läs mer om hur du tvättar händerna på rätt sätt.

Skillnad mellan dropp- och luftburen smitta

Droppsmitta innebär att smittan överförs från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller kräks. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter. En del av dropparna, så kallade aerosoler, är så små att de följer med luftströmmar något längre. Både större droppar och aerosoler kan smitta den som andas in dem. Viruset som orsakar sjukdomen covid-19 sprids i första hand som kontakt- och droppsmitta och i vissa fall även som aerosol.

Luftburen smitta utgörs ofta av viruspartiklar som förökar sig i blåsor på huden och virvlar upp i luften. Luftburen smitta kan färdas långa sträckor och ses exempelvis vid mässling och vattkoppor. Även mycket små intorkade droppar kan, om de blir tillräckligt många och håller sig kvar i luften, orsaka luftburen smitta för den som andas in dem. Luftburen smitta utgör en mindre risk utomhus och på platser med god luftomsättning, där dropparna snabbt späds ut.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden