God munhälsa – en investering för livet

Allt fler människor i Sverige behåller sina tänder livet ut. Att ha en god munhälsa är viktigt för livskvalitet och självkänsla. Det handlar om att ha god tuggförmåga för att effektivt kunna tillgodogöra sig kosten. 


En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. Tänder har också stor betydelse för att kunna tala och därmed kommunicera och utgör även en viktig del av utseendet.

Äldre personer löper en ökad risk att få en sämre munhälsa. Det kan bero på att saliven minskar vid högre ålder eller att mediciner och sjukdomar orsakar muntorrhet. Det är också svårare att själv sköta sina tänder, på grund av försämrad motorik eller kognitiv förmåga.

Vad är karies?

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna vi har och det drabbar människor i alla åldrar. Många löper en ökad risk för att drabbas av karies, det vill säga hål i tänderna. Karies är en sjukdom som påverkar många, i alla åldrar.

Borsta tänderna systematiskt för att undvika karies

Så här gör du:

 • Borsta tänderna systematiskt på tändernas utsidor, insidor och tuggytor.
 • Försök hålla ut kinder och läppar med den hand som stöder patientens huvud, för att se bättre.
 • Var försiktig när du borstar längst in i munnen där en kväljningsreflex lätt kan utlösas.
 • Det blir lättare att komma åt att borsta tändernas utsida, längst bak i munnen, om patienten stänger munnen något.
 • Använd en mellanrumsborste som är anpassad efter storleken på mellanrummen mellan patientens tänder.

Tepe

Vanliga orsaker till karies och hål i tänderna

 • Tandställning
 • Oregelbunden tandvård
 • Diabetes
 • Högt intag av socker
 • Svårigheter med motoriken
 • Strål- och cellgiftsbehandling
 • Muntorrhet
 • Ålder

Muntorrhet – en vanlig orsak till karies

Alla kan uppleva muntorrhet då och då, men om det förekommer ofta eller hela tiden, så kan du lida av muntorrhet (xerostomi). Muntorrhet är vanligt och bland äldre personer och de som tar vissa läkemedel är det ännu vanligare.
Att drabbas av muntorrhet vid läkemedelsanvändning är välkänt och väldigt många läkemedel kan ha muntorrhet som biverkning. Använder du en eller flera mediciner som orsakar muntorrhet så kan du behöva extra skydd mot karies.

Ekulf

Cancerbehandling och hål i tänderna

Strål- och cellgiftsbehandling leder ofta till minskad salivproduktion, vilket i sin tur kan leda till muntorrhet och ökad risk för karies.

Diabetes och karies

Diabetespatienter med dålig glykemisk kontroll har ofta högre blodsockernivå, något som kan öka risken för hål i tänderna.

Ålder och tandhälsa

Munhälsan blir bättre och bättre och äldre personer har i större utsträckning kvar sina egna tänder hela livet. Det är bra men tänder som har genomgått olika sorters behandling kan behöva fortsatt behandling. Att upprätthålla en god munhälsa kan bli svårare när man blir äldrre, något som kan leda till ökad risk för karies.
Med ökad ålder, och efter behandling för till exempel tandköttsinflammation (periodontit), kan tandhalsarna blottas. Dessa är inte skyddad av stark emalj och därför bör man vara extra uppmärksam på detta. Drabbas man av karies här så kan det vara betydligt svårare att laga. Det här är ett skäl till att det är så viktigt att sköta tänderna och borsta med fluor när man blir äldre.

 

Gum

Andra riskfaktorer som kräver speciell uppmärksamhet

Ungdomar och vuxna med tandställning löper ökad risk för karies eftersom det kan vara svårt att borsta runt, och kring, tandställning och gummiband.

Tandproteser kan också öka mängden plack på de riktiga tänderna och därmed ökar risken att drabbas av hål i tänderna.

När ska jag kontakta tandläkare?

 • Har du varit hos tandläkare de senaste två åren?
 • Har du besvär från munnen eller vet du om något som är trasigt i din mun?
 • Är det något du undviker att äta?
 • Om du upplever att din muntorrhet inte blir bättre med det du gör själv eller med hjälp av produkter mot muntorrhet.
 • Om du tror att du löper ökad risk för karies.
 • Prata också med din tandläkare, eller med apotekspersonal innan du använder receptfria läkemedel med ökat fluorinnehåll.