God munhälsa – en investering för livet

Allt fler människor i Sverige behåller sina tänder livet ut. Att ha en god munhälsa är viktigt för livskvalitet och självkänsla. Det handlar om att ha god tuggförmåga för att effektivt kunna tillgodogöra sig kosten. 


En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. Tänder har också stor betydelse för att kunna tala och därmed kommunicera och utgör även en viktig del av utseendet.

Äldre personer löper en ökad risk att få en sämre munhälsa. Det kan bero på att saliven minskar vid högre ålder eller att mediciner och sjukdomar orsakar muntorrhet. Det är också svårare att själv sköta sina tänder, på grund av försämrad motorik eller kognitiv förmåga.

Vad är karies?

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna vi har och det drabbar människor i alla åldrar. Många löper en ökad risk för att drabbas av karies, det vill säga hål i tänderna. Karies är en sjukdom som påverkar många, i alla åldrar.

Borsta tänderna systematiskt för att undvika karies

Så här gör du:

 • Borsta tänderna systematiskt på tändernas utsidor, insidor och tuggytor.
 • Var försiktig när du borstar längst in i munnen där en kväljningsreflex lätt kan utlösas.
 • Det blir lättare att komma åt att borsta tändernas utsida, längst bak i munnen, om du stänger munnen något.
 • Använd en mellanrumsborste som är anpassad efter storleken på mellanrummen mellan dina tänder.

Ta hjälp av Gum när du ska borsta tänderna

Rengör mellan tänderna

Vanliga orsaker till karies och hål i tänderna

 • Tandställning
 • Oregelbunden tandvård
 • Diabetes
 • Högt intag av socker
 • Svårigheter med motoriken
 • Strål- och cellgiftsbehandling
 • Muntorrhet
 • Ålder

Tandkräm för ett friskt tandkött

Muntorrhet – en vanlig orsak till karies

Alla kan uppleva muntorrhet då och då, men om det förekommer ofta eller hela tiden, så kan du lida av muntorrhet (xerostomi). Muntorrhet är vanligt och bland äldre personer och de som tar vissa läkemedel är det ännu vanligare.
Att drabbas av muntorrhet vid läkemedelsanvändning är välkänt och väldigt många läkemedel kan ha muntorrhet som biverkning. Använder du en eller flera mediciner som orsakar muntorrhet så kan du behöva extra skydd mot karies.

Produkter som kan hjälpa om du är torr i munnen