Vad kan jag välja istället för diklofenak?

DOZ Apotek förklarar vad det innebär att diklofenak nu är receptbelagt. Vi tipsar om vad du kan använda istället.

Varför är diklofenak receptbelagt?

Läkemedelsverket förklarar att det finns risk för hjärt-kärl-biverkningar redan vid låga doser och vid korttidsanvändning.

Läkemedelsverket förklarar att beslutet att receptbelägga diklofenak:

"ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärt-kärlpåverkan hos patienten."


Att läkemedel med diklofenak är receptbelagda ökar säkerheten för dig som använder produkten genom att en läkare kan bedöma om läkemedlet är lämpligt för dig och informera om riskerna innan du börjar använda det.

Vad är diklofenak?

Diklofenak har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper och används främst vid behandling av lätt till måttlig smärta.

Diklofenak tillhör gruppen NSAID-läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska medel, och har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper.

Vad kan jag använda istället för diklofenak?

I stället för diklofenak kan man, vid egenvård, istället använda produkter som innehåller paracetamol, ibuprofen och naproxen. För individuella råd om hur man ska behandla olika sorters smärta kan du vända dig till en farmaceut på något av våra apotek eller prata med din läkare.

Risk för hjärt-kärlbiverkningar gäller inte de produkter med diklofenak som används på huden.

Produkter med naproxen


Naproxen Orifarm, tablett 250 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
25,00 kr
Ipaflex, kapsel, mjuk 200 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
105,00 kr
Naproxen Orifarm, tablett 250 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
25,00 kr

Produkter med ibuprofenProdukter med paracetamol Produkter i gelform med diklofenak