Immunförsvaret

Vårt immunförsvar skyddar oss mot främmande ämnen och skyddar oss från att bli sjuka. Men, vad är det egentligen och kan man göra något för att stärka det?

 

Vad är immunförsvaret?

Immunförsvaret, också kallat immunsystemet, är kroppens försvarssystem som skyddar oss mot sjukdom och främmande ämnen. Det består av olika sorters celler och proteiner som gemensamt bidrar till att förhindra infektioner. Cellerna i immunförsvaret befinner sig på olika platser i kroppen, men särskilt i benmärgen, lymfknutarna, mjälten och lymfatisk vävnad i tarmarna. 

Ett bra och välfungerande immunförsvar är varken för aktivt eller för passivt. Ett överaktivt immunförsvar kan angripa när man inte vill och orsaka olika sorters sjukdomar. Då kan det vara nödvändigt att behandla med så kallade immundämpande läkemedel, i form av tabletter eller spruta. Lyckligtvis har de flesta ett immunförsvar som gör varken mer eller mindre än det ska.  

Tillstånd då immunförsvaret kan orsaka problem:

Autoimmuna sjukdomar: Kända sjukdomar som diabetes typ 1, MS (Multipel Skleros), reumatisk artrit (ledgångsreumatism), psoriasis och Chrons sjukdom är exempel på olika autoimmuna sjukdomar. Dessa sjukdomar har gemensamt att immunförsvaret felaktigt angriper kroppens egna celler och vävnad trots att de varken är främmande eller skadliga. Det som skiljer sjukdomarna åt är vilken del av kroppen som felaktigt angrips.
Organtransplantation: Här fungerar immunförsvaret normalt, men det är viktigt att immunförsvaret inte stöter bort det nya organet. 
Allergi: Vid allergi reagerar kroppen på ett ofarligt ämne eftersom immunförsvaret tolkar det som ett skadligt angrepp. 

Vilken funktion har immunförsvaret?

Vi är helt beroende av ett välfungerande immunförsvar, som skyddar oss mot infektioner, för att överleva. Detta komplexa system jobbar hela tiden med att hålla bort oönskade intrång. Immunförsvaret gör detta i samarbete med andra delar av kroppen, till exempel huden, som fungerar som ett yttre skydd mot bakterier, virus och andra mikroorganismer. 

Immunförsvarets uppgifter består av att upptäcka, städa upp och sätta igång reparationer efter skador på vävnad, samt oskadliggöra sjukdomsframkallande mikroorganismer och andra potentiellt skadliga ämnen. 

När främmande ämnen eller mikroorganismer når kroppen startar immunförsvaret en inflammationsreaktion. Det hindrar till exempel bakterier från att orsaka skador i kroppen. Inflammation kännetecknas av smärta, svullnad, rodnad, värmekänsla och nedsatt funktion. Man kan också sänkt allmäntillstånd vid till exempel feber, minskad matlust och en känsla av att vara sliten. 

Vad består immunförsvaret av?

Vi är helt beroende av ett välfungerande immunförsvar, som skyddar oss mot infektioner, för att överleva. Detta komplexa system jobbar hela tiden med att hålla bort oönskade intrång. Immunförsvaret gör detta i samarbete med andra delar av kroppen, till exempel huden, som fungerar som ett yttre skydd mot bakterier, virus och andra mikroorganismer. 

Immunförsvarets uppgifter består av att upptäcka, städa upp och sätta igång reparationer efter skador på vävnad, samt oskadliggöra sjukdomsframkallande mikroorganismer och andra potentiellt skadliga ämnen. 

När främmande ämnen eller mikroorganismer når kroppen startar immunförsvaret en inflammationsreaktion. Det hindrar till exempel bakterier från att orsaka skador i kroppen. Inflammation kännetecknas av smärta, svullnad, rodnad, värmekänsla och nedsatt funktion. Man kan också sänkt allmäntillstånd vid till exempel feber, minskad matlust och en känsla av att vara sliten. 

Det medfödda (ospecifika) immunförsvaret

Skadliga intrång möter först och främst det medfödda immunförsvaret och det är denna del som oskadliggör merparten av de främmande ämnena och organismerna. Denna del av immunförsvaret angriper omedelbart skadliga intrång från bakterier och virus när kroppen utsätts för dem. 

Det medfödda immunförsvaret kan också delas in i en inre och en yttre del. Den yttre delen består av en barriär som bakterierna eller viruset möter när de försöker nå kroppen. Detta är bland annat hud, slemhinnor, magsyra och normalflora (sammanfattande term för mikrober som förekommer normalt hos människor). Dessa hindrar skadliga mikroorganismer på olika sätt. 

Den inre delen av det medföda immunförsvaret  består av olika vita blodceller, som till exempel neutrofila granulocyter och makrofager, som angriper och "äter upp" inkräktare. Dessa skickar också ut signalsubstanser som aktiverar andra delar av immunförsvaret. 

Det specifika (adaptiva) immunförsvaret

Om inkräktare överlever det medfödda immunförsvaret aktiveras det specifika immunförsvaret. Denna del av immunförsvaret består också av vita blodceller, här med en undergrupp som kallas lymfocyter. Lymfocyter består av B- och T-lymfocyter som samarbetar för att knäcka de sjukdomsframkallande mikroberna. Dessa arbetar mer avancerat och specifikt där oliak celler minns och förstår en specifik inkräktare, i motsats till det medfödda immunförsvaret som angriper alla inkräktare det stöter på. 

Hur kan jag hjälpa immunförsvaret?

Ett försvagat immunförsvar gör att man är utsatt för infektioner och sjukdomar eftersom kroppen är mindre motståndskraftig. Om man vill behålla ett fungerande immunförsvar kan man påverka det till viss del genom olika livsstilsval:

Detta kan bidra till att immunförsvaret fungerar bättre:

  • Ät balanserat och varierat: För att bygga upp friska nya celler och stärka immunförsvaret måste kroppen få bra, och rätt, näring. Genom att välja en varierad och näringstät kost kan man bidra till ett fungerande immunförsvar. Frukt och grönsaker innehåller antioxidanter och vitaminer.
  • Vitaminer som A-vitamin, D-vitamin, C-vitamin, spelar en viktig roll för immunförsvaret. Mineraler som järn och zink är också viktiga.
  • Rör dig regelbundet: regelbunden fysisk aktivitet stärker immunförsvaret långsiktigt. Direkt efter, och några timmar efter, hård träning kan immunförsvaret försämras, men det stabiliseras efter vila. 
  • Minska långvarig och negativ stress: Stress påverkar också immunförsvaret. 
  • Sov tillräckligt: Långvarig sömnbrist har visat sig påverka immunförsvaret negativt.
  • Följ vaccinationsrekommendationer: Detta hindrar infektionsepidemier och minskar risken för sjukdomssmitta. 
  • Var noga med hygienen: Att tvätta händer och kropp regelbundet kan hjälpa till att hålla infektioner borta.

Källor: 1177 Vårdguiden, Vetenskap & hälsa.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning