Hjälp lusten på traven

Regelbunden sexuell aktivitet för med sig en rad hälsofördelar, både mentalt och fysiskt. När vi har sex ökar pulsen och blodcirkulationen, musklerna drar sig samman och vi förbränner fler kalorier.

Varför är sex bra för hälsan?

Efter sex har vi lättare att slappna av, spänningar löses upp och vi blir lugna och avslappnade. Lust innebär en inre sexuell drivkraft och fokus är på dina egna sexuella impulser och kroppens svar på dem. Utan möjlighet till fysisk njutning kan frustration uppstå. 

Om sexlusten saknas

Det är lika viktigt att skydda och vårda sitt sexuella förhållande på samma sätt som vi vårdar familj, vänner och arbete. Men att ha olika stark lust kan innebära utmaningar i ett förhållande. Det bästa sättet att lösa sådana situationer handlar som så ofta om att försöka prata om det på ett problemlösande sätt. Om det "bara" handlar om en tillfällig lustsvacka kan kommunikation mellan parterna kanske räcka.

Om du saknar lust till sex under längre perioder kan du behöva fundera över vad det kan bero på. Minskad lust kan ha sin grund i både problem i din relation eller med hur din livssituation ser ut. 

Varför kan sexlusten minska?

För många kan vardagen vara lustdödande. Att hitta en bra fördelning mellan krav och måsten och andra, mer lustfyllda aktiviteter kan underlätta för att hitta sexlusten igen.

Alkohol, nikotin, stress, läkemedel/sjukdom kan alla bidra till minskad lust.

  • Alkohol kan ge skador på den del av nervsystemet som styr erektionen.
  • Nikotin drar ihop blodkärl och gör det svårt för blod att komma ut i de svällkroppar som sitter i könsorganen.
  • Stress kan både göra att du av tidsskäl prioriterar bort sex, men stress kan också störa de hormoner som styr sexlusten.
  • Sjukdomar och läkemedel kan påverka sexlusten och du kan behöva prata med din läkare om vad du kan göra åt det. I de flesta fall finns det lösningar.
  • Läkemedel så som p-piller, klimakterieläkemedel, antihistamin, blodtrycksmedicin, smärtstillande och antidepressiva läkemedel kan alla påverka den sexuella lusten. 
  • Relationen i sig kan påverka lusten om parterna har svårigheter att kommunicera, om det finns ilska, besvikelse med mera som ligger och tär på lusten.
  • Ibland kan problemet grundas i att sexet är rutinmässigt, eller att någon part upplever att sex känns skamligt eller har prestationskrav som sätter käppar i hjulen.

Fysiska orsaker till minskad sexlust

Ibland kan det finnas fysiska förklaringar till minskad sexlust, till exempel hormonella problem. Då kan du behöva prata med en läkare. Om du har nedsatt känsel så finns många sexhjälpmedel att ta hjälp av. 

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning