Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning innebär att den som är gravid får högt blodtryck och protein i urinen. Tillståndet är vanligast hos förstagångsföderskor och uppstår oftast under senare delen av graviditeten. 

De flesta som drabbas får en lindrig form av havandeskapsförgiftning. Benämningen havandeskapsförgiftning stammar från den tid då man trodde att tillståndet innebar en förgiftning av något slag, men denna teori har inte kunnat bekräftas.

I Sverige drabbas cirka 4 procent av alla gravida av havandeskapsförgiftning. Så länge kvinnan är gravid går havandeskapsförgiftningen inte över, däremot blir hon frisk så snart hon fött barnet. 

Vad är havandeskapsförgiftning?

Orsaken till havandeskapsförgiftning är fortfarande i stort sett okänd men sedan 1990-talet är det konstaterat att det uppstår tidiga förändringar i moderkakan, långt innan mamman utvecklar några symptom. Redan i 10:e graviditetsveckan kan högre koncentrationer av så kallat fritt fosterhemoglobin uppmätas. Hemoglobin är ett protein i de röda blodkropparna som binder och transporterar syre och koldioxid. Fosterhemoglobin är en sorts hemoglobin som dominerar hos foster och nyfödda, medan det hos vuxna bara utgör en liten del av den totala mängden hemoglobin.

Fosterhemoglobin utmärker sig genom sin förmåga att binda syre betydligt starkare än övrigt hemoglobin. Om fosterhemoglobin läcker ut till mammans blod kan skador uppstå på moderkakan och hos mamman kan läckaget leda till kärlskador, högt blodtryck och påverkan på njurar.  

Olika sorter

Om kvinnan har förhöjt blodtryck (det anses vara förhöjt om det överstiger 140/90) före den 20:e graviditetsveckan kallas det essentiell graviditetshypertoni. Om blodtrycket överstiger denna nivå efter den 20:e graviditetsveckan kallas det graviditetshypertoni. Har kvinnan förhöjt blodtryck och protein (äggvita) i urinen och det upptäcks tidigast i vecka 20 så kallas tillståndet preeklampsi.

Vad är preeklampsi?

Preeklampsi delas in olika grader där den mildare och ofarliga formen är den vanligaste. Barnen föds friska på vanlig väg. Ibland utvecklas preeklampsi till en mer allvarlig variant där blodtrycket är kraftigt förhöjt, omfattande utsöndring av protein i urinen och blodgenomströmningen i moderkakan påverkas och barnets tillväxt kan hämmas. För att undvika detta kontrolleras regelbundet blodtryck och urin på gravida vid MVC-besök. 

Riskfaktorer

 • Förstagångsföderska
 • Tvilling- eller flerbördsgraviditet
 • Ålder (under 20 eller över 35 år)
 • Ärftlighet
 • Övervikt
 • Diabetes
 • Högt blodtryck

Symptom

 • Huvudvärk som inte släpper efter värktablett.
 • Synrubbningar (ögonflimmer eller känslighet för ljus).
 • Illamående i sen graviditet. 
 • Snabb viktuppgång i form av vätskeansamling.
 • Nedsatt urinproduktion. 
 • Smärta i bukens övre del.

Behandling

Havandeskapsförgiftning behandlas av läkare och förekommer något av ovanstående symptom ska MVC eller sjukhus kontaktas. 

Om hypertoni eller preeklampsi konstateras brukar antalet kontroller på MVC öka och eventuellt kan extra ultraljud tillkomma. En vanlig åtgärd är att kvinnan blir sjukskriven på del- eller heltid för att sänka stressnivån. Stress i sig orsakar inte preeklampsi eller hypertoni, däremot ska stress undvikas när tillståndet väl är konstaterat. Ibland är det aktuellt med blodtryckssänkande läkemedel.

För svårare fall av tillståndet kan inläggning på sjukhus vara ett alternativ för att övervaka allmäntillstånd, vikt, blodtryck, puls och urin. 

Vad händer efter förlossningen när kvinnan haft havandeskapsförgiftning?

Vanligen återgår blodtrycket till normala nivåer redan några timmar efter förlossningen men det kan ta längre tid.

När ska du kontakta vården?

 • Om du märker av något av ovanstående symptom på havandeskapsförgiftning. 
 • Om du tror att du kan ha havandeskapsförgiftning.