Gulsot hos nyfödda

Det är inte ovanligt med gulsot hos nyfödda barn, särskilt hos för tidigt födda barn men även barn som är födda i fullgången tid kan drabbas. Gulsot gör att huden, insidan av munnen och ögonvitan blir lätt gulaktig. Oftast är det en övergående situation som löser sig på egen hand inom några veckor. Men i vissa fall kan behandling vara nödvändig.Vad är gulsot hos nyfödda?

Gulsot beror på för mycket av det röd-gula färgämnet bilirubin i blodet. 
Under fostertiden har barnet ett högre antal röda blodkroppar. När barnet är fött behövs inte samma antal röda blodkroppar och dessa bryts då ner. Ämnet bilirubin, som är en restprodukt vid nedbrytningen av röda blodkroppar, tas normalt hand om av levern. Hos nyfödda barn är levern omogen och klarar inte alltid av att bryta ner tillräckligt mycket bilirubin, så att detta istället fälls ut i huden och gör den gul hos nyfödda. Gulsot är inte en sjukdom i sig, inte heller är det symptom på annan sjukdom.

Gulsot hos barn kontrolleras med hudtest

Alla nyfödda barn som lämnar sjukhus kontrolleras med hudtest för att undersöka bilirubinnivån. Bilirubinnivån mäts med en lampa som lyser på barnets bröst, för att identifiera eventuell gulsot hos barnet. Undersökningen gör inte ont. Blodprov kan också behövas om hudtestet visar ett högt värde.

Hur vet jag om mitt barn har gulsot?

Det är lättare att upptäcka det gula i dagsljus. Det främsta tecknet på gulsot är en gulaktig färg på barnets hud och ögonvitor, men du bör även titta på handflatorna, fotsulorna och insidan av munnen.

Symptomen på gulsot brukar uppträda två till tre dagar efter födseln, men kan också komma efter några veckor. Utöver den gulaktiga färgen kan barnet också bli trött och ha minskad aptit. Om du misstänker att ditt barn har gulsot, bör du kontakta barnavårdscentralen (BVC) eller en läkare för råd och utvärdering.

Allvarlig gulsot hos spädbarn: Tecken

Gulsot hos nyfödda är ett vanligt tillstånd som ofta är ofarligt men kan kräva uppmärksamhet i vissa fall. Sjukvårdspersonal på BVC är välutbildade för att identifiera och hantera tecken på gulsot, och de spelar en avgörande roll i att säkerställa barnets välbefinnande. Som förälder är det också viktigt att vara medveten om vilka symptom man ska vara uppmärksam på, även efter utskrivning från sjukhuset. Det är viktigt att se upp för tecken på gulsot, och här är några tecken på nyfödda med allvarlig gulsot:

  • Gråter högljutt
  • Svåra att väcka
  • Missnöjda
  • Trötta
  • Äter mindre än vanligt
  • Krummar/böjer kroppen eller nacken bakåt.

Sjukdomsförlopp vid gulsot

Vid gulsot hos nyfödda blir huden i ansiktet först gulfärgad. Det kan spridas till bröst, mage, armar och ben, fötter och händer blir gultonade sist på kroppen. Därefter blir ögonvitan också färgad gul. Hos vissa märks inte denna gradvisa utveckling och det kan kännas som om hela kroppen gulfärgas direkt. Den gula färgen försvinner ofta i motsatt ordning, alltså först händer och fötter och till sist i ansiktet. 

Vid fysiologisk gulsot (nyföddhetsgulsot) utvecklas tillståndet från 72 till 96 timmar efter födseln för att sedan försvinna en till två veckor därefter. Om gulsot hos nyfödda dröjer kvar längre än två veckor, kan det vara ett tecken på en underliggande medicinsk fråga.

Förebyggande av gulsot

För att hjälpa till att minska bilirubinhalten i blodet, bör spädbarn matas regelbundet, ungefär 8 till 12 gånger om dagen under de första dagarna. Vätska hjälper till att eliminera bilirubin från kroppen genom urin och avföring.

Hur behandlar man gulsot hos nyfödda?

Behandling för gulsot hos barn innebär att barnet får ljusbehandling även kallad fototerapi. Under denna behandling placeras barnet under en speciell ljuslampa eller på en ljusfilt. Ljuset omvandlar bilirubinet i barnets hud till en form som kroppen lättare kan utsöndra. Under ljusbehandlingen skyddas barnets ögon med en ögonbindel. Behandlingen kan variera i längd från några timmar till flera dagar, beroende på bilirubinnivån. I sällsynta fall, när bilirubinnivåerna är extremt höga och ljusbehandling inte är tillräckligt effektivt, kan ett blodbyte vara nödvändigt. 

Säker ljusbehandling

Ljusbehandlingen kan förhindra skadliga effekter av gulsot hos barn och medför inga biverkningar. Detta säkerställs genom att:

  • Barnet får även ett ögonskydd för att skona ögonen mot ljuset. 
  • Barnet ligger så mycket som möjligt i ljusbehandlingen, i enbart blöja och amning, även hud mot hud går bra. 
  • Att barnet får i sig mjölk är också viktigt för att minska gulsot då utsöndringen av bilirubin sker via barnets urin och avföring. 
  • Behandlingen av gulsot behövs vanligen endast i någon dag.

Viktigt med vätska för barn med gulsot

Vad händer om man inte behandlar gulsot?

Även om gulsot i de flesta fall är lindriga och övergående, kan mycket höga nivåer av bilirubin leda till skador. Därför är det viktigt att nyfödda barn undersöks och behandlas vid behov. Om gulsot lämnas obehandlad och bilirubinvärdena blir mycket höga, finns det risk för skador på nervsystemet, vilket kan orsaka varaktiga effekter. Om ett barn har gulsot under en längre tid, kan det vara tecken på andra sjukdomar, såsom problem med gallan eller levern.

När ska jag söka vård?

Om du upptäcker att ditt barns hud eller ögonvitor är gula, kontakta din barnavårdscentral (BVC) så snart som möjligt. Vid mer akuta symtom, som att barnet blir slö eller inte vill äta, bör du omedelbart kontakta en jouröppen mottagning eller en akutmottagning.

Gulsot kan variera i allvarlighetsgrad beroende på underliggande orsak. Vid misstanke om gulsot hos spädbarn eller barn bör du alltid uppsöka läkare för att utreda orsaken bakom då det kan bero på en allvarlig eller smittsam sjukdom.

Läs mer om sjukdom hos spädbarn.

Källor: Vårguiden 1177, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Medibas, Rikshandboken barnhälsovård, Karolinska.se

Publicerad: 20220224 Uppdaterad: 20230918