Boson Covid-19 test för hemmabruk

Med Boson Covid-19 antigen självtest kan du snabbt testa dig själv om du misstänker Covid-19, oavsett vilka symtom du har. Antigentester kan användas när du behöver ett snabbt provsvar, till exempel på arbetsplatser, eller där det finns många fysiskt närvarande personer.

 

Följ alltid rekommendationerna i din region gällande testning vid symptom på Covid-19. Vid symptom på Covid-19 följ i första hand rekommendationerna för testning i din region. Läs mer på 1177.se.

Om testets tillförlitlighet

Testets tillförlitlighet är beroende av att testet genomförs i enlighet med bruksanvisningen. Vid utvärdering av testet hade det 96% sensitivitet (sannolikheten att upptäcka virussmitta hos en smittad patient) och 99% specificitet (sannolikheten att ett positivt svar faktiskt är korrekt).

När ska jag testa mig?

Antigentestet ska tas inom de sju första dagarna efter uppkomna symptom. Studier har visat att tidiga tester, som tagits under de fyra första sjukdomsdagarna, gör det lättare att upptäcka viruset.

Hur lång tid tar det att få svar på testet?

Vanligtvis kan du få ett svar inom 30 minuter.

Vad händer om jag får ett positivt svar?

Om antigentestet skulle vara positivt är det viktigt att du följer de råd och rekommendationer som gäller i din region. För mer information se 1177.se.

Vad händer om jag får ett negativt svar?

Har du fått ett negativt provsvar på ett antigentest behöver du ändå följa de rekommendationer och allmänna råd som finns. Tänk på att testet kan visa så kallat falskt negativt testresultat om provet inte tagits på rätt sätt.

Se hur du använder självtestet på ett säkert sätt

Så här kan du skydda dig själv och andra

Källor: Folkhälsomyndigheten.se, Vårdguiden 1177.se, Bosonbio.com, EQL Pharma