Läkemedelssamtal på DOZ Apotek

Apotekens läkemedelssamtal – för bättre läkemedelsanvändning

Har du fått recept på läkemedel mot höga blodfetter? Behöver du extra stöd i din läkemedelsbehandling? Nu erbjuder specialutbildade farmaceuter på Sveriges apotek läkemedelssamtal för att hjälpa just dig till en tryggare och bättre behandling.

För dig som medicinerar mot höga blodfetter

När du börjar med en ny läkemedelsbehandling kan det finnas många frågor du vill ha svar på. Det kan vara enklare saker som hur du ska komma ihåg att ta en tablett varje dag till om du kan få biverkningar.

Nu erbjuder vi en tjänst för dig som nyligen har fått läkemedel mot höga blodfetter, så kallade statiner utskrivna av din läkare. Farmaceuter som fått en fördjupad utbildning erbjuder två samtal – ett när läkemedlet hämtas ut på apoteket och ett några veckor senare. Under samtalen ställer farmaceuten frågor om hur du ser på läkemedelsbehandlingen och hjälper dig att hitta svaren som just du behöver. Tjänsten kallas Apotekens Läkemedelssamtal.

Var hittar jag tjänsten Läkemedelssamtal?

Pilotapotek som erbjuder tjänsten:

Inhalationsvägledning

Tjänsten Inhalationsvägledning erbjöds under en period våren 2022. Tjänsten utformades tillsammans i apoteksbranschen och var tillgänglig på utvalda apotek. Tjänsten riktade sig till dig som får en inhalator på recept och syftet var att genom instruktioner från en farmaceut hjälpa dig att få bästa möjliga effekt av din behandling.

 

I höst 2022 kommer tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal att erbjudas. Tjänsten riktar sig till dig med ny behandling av blodfettsänkande läkemedel. Du får två samtal med en specialutbildad farmaceut. Samtalen anpassas efter dina behov med utgångspunkten i vad du behöver för att få bäst effekt av din behandling.

 

De farmaceutiska tjänsterna utformas, testas och utvärderas gemensamt inom apoteksbranschen inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) regeringsuppdrag att utveckla och utvärdera farmaceutiska tjänster.

Varför behöver jag läkemedelssamtal?

På apoteken är vi läkemedelsexperter och vi stöttar dig och hjälper dig att hitta din motivation till din behandling och undanröja eventuella praktiska hinder. Tjänsten innebär inte att farmaceuten går in på val av behandling, diagnos, verkningsmekanismer eller dosering.

Tjänst ihop med Uppsala universitet

Eftersom detta är en ny tjänst vill vi utvärdera vilken effekt det har. Därför har vi ett samarbete med Uppsala universitet som kommer be dig att svara på en enkät och titta på vilka uttag på receptet du gör. Mer information om detta får du när du tar del av tjänsten. Vi genomför det här försöket tillsammans med Sveriges Apoteksförening och det genomförs på utvalda apotek över hela landet från olika apotekskedjor.

Mer information och källor:
Frågor om forskningsstudien besvaras av Professor Sofia Kälvemark Sporrong: sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se
Mer information om Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets regeringsuppdrag finns på: TLV.se