Sömnbesvär orsakade av stress

Stress och oro på dagen kan göra det svårt att somna på kvällen. Personer som lider av oro och insomningsbesvär upplever ofta nedsatt arbetskapacitet och försämrad livskvalitet.

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning lider av sömnproblem skapat av bland annat oro och stress. Oro kan även leda till rastlöshet och koncentrationssvårigheter på dagen. Tar man inte tag i sin oro kan den gå utöver både dagen och kvällen i form av insomningsbesvär.

Vilka är symptomen på oro under dagen?

Somliga blir rastlösa och kan ha svårt att koncentrera sig, medan andra blir passiva och hämmade av sin oro. En del får fysiska symtom såsom att man tappar aptiten och får ont i magen, medan andra hetsäter. Oro kan påverka såväl personliga relationer som förmågan att prestera på jobb eller i skolan. Oro och stress på dagtid är även en vanlig anledning till att man har svårt att somna på kvällen.

Så påverkas sömnen av hur du mår

Stress och oro är bland de vanligaste orsakerna till sömnbesvär. Orosmoment under dagen kan minska effektiviteten på dagarna och påverka insomningen på kvällen. Detta visar sig ofta genom att man har svårt att varva ner och orostankarna kryper på lagom till läggdags, vilket gör att man somnar betydligt senare än önskat. Detta är ett utbrett problem och kan drabba alla kön och åldrar.

Produkter som kan hjälpa vid oro på dagen

Sedix kan tas både på dag- och kvällstid, om du känner att nervositet och oro kryper sig på under dagen eller när du har svårt att somna på kvällen. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll dagligen, och används vid behov. Läkemedlet har inga kända biverkningar, bidrar inte till dagtrötthet och köps receptfritt på alla apotek.

Lunixen kan du använda vid lindrig oro och sömnrubbningar. Bör användas kontinuerligt i 2-4 veckor för optimal effekt. Från 12 år.

Källa: Sedix och Lunixen