Frätskador på tänder

Frätskador på tänderna, även kallat erosion, är en stor utmaning för tandhälsan. Barn som har frätskador på mjölktänderna riskerar att få frätskador i de permanenta tänderna. Stort intag av sura drycker är en stor källa till frätskador på tänder.

Frätskador märks genom ilningar i tänderna. Tänderna kan också missfärgas och ändra form. Ofta upptäcks inte detta förrän frätskadan har blivit omfattande. 

Varför skadas tänderna?

Orsaken till frätskador på tänderna kan vara sura och söta drycker eller matvaror, sura uppstötningar eller kräkningar. I magsäcken är det saltsyra med lågt pH-värde som kan komma upp vid kräkningar. Om du kräks ofta är du extra utsatt för frätskador.