Senil demens

Senil demens drabbar mer än 5 procent av personer över 60 år och upp till fem gånger mer i gruppen 85+. Symtomen leder med tiden till partiell eller fullständig förlust av självständighet. Orsakerna till senil demens är komplexa, det är ofta genetiskt, så det är svårt att förhindra det.

Relaterade artiklar