Oro

Oro är en livsviktig, inbyggd reaktion som gör kroppen och hjärnan redo att reagera snabbt på många olika sorters faror. Det kan vara bra att vara vaksam på vad som ska hända framöver. Är vi beredda på till exempel katastrofer kan man ju faktiskt försöka undvika dem. Men, oron kan också växa och ta för stor del av livet.

 

Vad är oro?

Det är en fin balansgång mellan att ha normal oro, som också kan vara jobbig, och det forskare menar med överdriven oro. Orostankar handlar ofta om framtida hot – alltifrån dödliga sjukdomar till att du ska bli försenad till ett viktigt möte – och hur hotet kan undvikas. Oro är också ett beteendemönster där man växlar mellan katastroftankar och tröstande tankar. Först kommer en orostanke på något som kan gå fel, sedan försöker personen tänka ut en lösning för att må bättre. Detta kan fungera ett tag men det dröjer ofta in länge förrän nästa orostanke dyker upp. Att fastna i denna typ av orosspiral är ofta mycket uttröttande.

Några vanlig sorter:

Hälsoångest:
Överdriven oro för sin egen, eller andras, hälsa. Personer med hälsoångest oroar sig för allvarliga sjukdomar så mycket att det hindrar dem från att leva sina liv fullt ut.
 
Generaliserat ångessyndrom (GAD):
Personer med generaliserat ångestsyndrom, GAD, lider av en mer allmän oro och fastnar lätt i grubblerier kring exempelvis karriärval, studieresultat, ekonomiska problem eller att något hemskt ska hända deras barn. Kort sagt sådant som de flesta kan oroa sig för i vardagen – fast mycket mer.
 
Panikångest:
Spontana och oväntade ångestattacker. Symtomen, som kan verka diffusa och otydliga, utan förklaring i omgivningen, gör att ångesten upplevs som speciellt svår. Oro för ytterligare panikattacker kan leda till att förväntansångest skapas.
 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTS):
Ångest som utlösts av en allvarlig händelse. Överdriven försiktighet och rädsla för att hamna i en liknande situation präglar vardagen. Symptomen kan visa sig som irritabilitet, koncentrationssvårigheter, lättskrämdhet och sömnsvårigheter.
 
Olika fobier:
Fobi är en bestående och irrationell rädsla för en särskild företeelse, aktivitet eller situation som resulterar i en stark önskan att undvika den fruktade företeelsen, aktiviteten eller situationen, som till exempel tandläkarbesök eller att prata inför andra människor.

Hur kan du själv minska din oro?

  • Försöka att hitta ett mönster i din oro, till exempel genom att skriva dagbok dagligen.
  • Öva upp din förmåga att stå ut med det som oroar dig under kontrollerade former
  • Att lära dig att leva med med tanken på att saker faktiskt kan gå åt skogen kan göra att orosspiralen aldrig behöver sätta igång. För att minska sin oro behöver personen tänka mer, inte mindre, på det den oroar sig för.
  • När en orostanke kommer, träng inte undan den utan uppmärksamma den och tänk den fullt ut, oavsett om du är på jobbet eller på en middag.
  • Känn efter hur det känns när orostanken uppstår. Sedan försöker du skifta fokus fortsätta som vanligt med det du gör, trots att du vet att den jobbiga tanken finns där.
  • Undvik att dricka alkohol för att minska oro.

Andra sätt att hantera oro och jobbiga tankar:

Medveten närvaro
Träna på att notera dina orostankar, beskriv dem för dig själv och låt dem vara kvar i huvudet. Tanken kommer med tiden att bli mindre skrämmande.
 
"Värsta tanken"
Lär dig att våga föreställa dig det absolut värsta scenariot du kan komma på, utan att försöka lugna dig själv.
 
Acceptans och exponering
Träna på att tänka ”det får gå som det går” och utsätt dig medvetet för situationer som du oroar dig för.

Källor: Läkemedelsboken, https://ki.se/forskning/nyfiken-pa-oro-konsten-att-gilla-laget