Migrän

Migrän är ett vanligt neurologiskt tillstånd som kännetecknas av intensiva och återkommande huvudvärksanfall.

Det påverkar människor över hela världen och drabbar i genomsnitt 20 procent av befolkningen under sin livstid. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta av migrän som män.Migränanfall kan vara extremt smärtsamma och funktionsnedsättande för dem som lider av dem. För att förstå vad migrän är, är det viktigt att titta närmare på dess symtom, orsaker och olika behandlingsalternativ.

Symtom på migrän

Migränanfall kan variera i intensitet och varaktighet, men det finns några vanliga symtom på migrän som kännetecknar dessa attacker.

 • Intensiv huvudvärk: Migrän ger ofta en stark, bankande eller pulserande smärta i huvudet. Det kan vara ensidigt eller påverka båda sidor av huvudet.
 • Illamående och kräkningar: Många personer upplever illamående och ibland kräkningar under migränanfall.
 • Känslighet för ljus och ljud: Ljusa ljus och höga ljud kan förvärra smärtan och obehaget under ett migränanfall.
 • Aura: Vissa personer upplever en aura innan migränanfallet. Auran kan innefatta synstörningar, som blinkande ljus eller suddiga synintryck, eller andra neurologiska symtom som domningar eller stickningar i kroppen.
 • Trötthet och koncentrationssvårigheter: Efter ett migränanfall kan personen känna sig utmattad och ha svårt att koncentrera sig under en tid.

Vad är skillnaden på migrän och huvudvärk?

Migrän och huvudvärk kan likna varandra men det finns vissa skillnader:

 • Migrän varar ofta längre än vanlig huvudvärk
 • Migrän ger ofta en bankande/pulserande smärta
 • Smärtan blir ofta värre om du är aktiv
 • Många blir illamående vid migrän
 • Ljus eller ljud kan förvärra migränanfall
 • Migränanfall ger ofta ensidig huvudvärk

Varför får man migrän?

Orsakerna till migränanfall är komplexa och inte helt förstådda, men forskning har pekat på flera faktorer som kan bidra till uppkomsten av migrän. Här är några av de viktigaste orsakerna till varför man får migrän:

 • Nervkänslighet: Det verkar finnas en överkänslighet hos nerverna som omger blodkärlen i hjärnan hos personer med migrän. Denna överkänslighet kan utlösa en kaskad av kemiska reaktioner som resulterar i smärta och inflammation.
 • Genetik: Forskning har visat att migrän har en genetisk komponent, vilket innebär att risken att utveckla migrän kan vara ärftlig.
 • Hormonella förändringar: Hormonella förändringar, särskilt hos kvinnor, kan utlösa migränanfall. Många kvinnor upplever migrän i samband med menstruation eller under graviditet.
 • Utlösande faktorer: Det finns också olika utlösande faktorer som kan framkalla migränanfall hos personer som är predisponerade för tillståndet. Dessa faktorer kan vara olika för olika personer och inkluderar exempelvis stress, sömnbrist, vissa livsmedel eller drycker, starka dofter och hormonella preventivmedel.

Maxalt rapitab vid migränhuvudvärk

Maxalt Rapitab innehåller rizatriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner. Tabletten är frystorkad och smälter i munnen, du behöver alltså inte vatten för att svälja den. 
Maxalt Rapitab hjälper bara när en migränattack har börjat och kan alltså inte förebygga en attack.
Ska bara användas av dig som fått diagnosen migrän konstaterad av en läkare. Maxalt Rapitab är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.

Behandling av migrän

Att hantera migrän kan innebära en kombination av egenvård och medicinsk behandling. Målet med behandlingen är att lindra smärtan, minska frekvensen av migränanfall och förbättra livskvaliteten för personer som lider av migrän. Här är några av de vanligaste behandlingsalternativen:

Egenvård:

 • Vila i en lugn och mörk miljö när du har migrän
 • Applicera kyla eller värme på det drabbade området
 • Undvik utlösande faktorer så långt det är möjligt
 • Använd avslappningstekniker som djupandning eller meditation för att hantera stress

Smärtstillande medel:

 • Vanliga smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol kan användas för att lindra milda till måttliga migränanfall.
 • Starkare smärtstillande medel som triptaner kan användas vid svårare migränanfall.

Förebyggande behandling:

 • Om migränanfall är frekventa eller svåra kan läkaren rekommendera förebyggande medicinering. Detta kan inkludera betablockerare, antiepileptika eller antidepressiva medel för att minska frekvensen och svårighetsgraden av migränanfall.

Alternativa behandlingsmetoder:

 • Vissa personer har haft framgång med alternativa behandlingsmetoder som akupunktur, kiropraktik, örtmedicin eller biofeedback.

Det är viktigt att komma ihåg att migrän är en individuell sjukdom och att behandlingen kan variera för varje person. Det är därför viktigt att rådgöra med en läkare eller specialist för att få en individuell behandlingsplan som passar ens specifika behov och typ av migrän.

Goda råd vid migrän

Har du haft ett eller fler migränanfall finns det vissa tips i vardagen som kan bidra till att minska risken för att få nya migränanfall:

 • Använd en kalender och kartlägg ditt huvudvärksmönster.
 •  Undvik faktorer som du vet kan utlösa migränanfall.
 •  Ät regelbundet.
 •  Undvik onödig stress.
 •  Håll en regelbunden dygnsrytm och se till att få tillräckligt med sömn.
 •  Motionera regelbundet.

Migrän hos barn

Migrän kan förekomma hos barn, men det är inte lika vanligt som hos vuxna. Migrän hos barn kan ibland vara svårt att diagnostisera eftersom symtomen kan skilja sig från de hos vuxna och barn kan ha svårare att identifiera problemen de är mitt i att uppleva.

Vad kan orsaka besvär hos barn?

Alla barn är unika, och ibland kan saker och ting som är en del av vardagen leda till obehag. Här är några saker att vara uppmärksam på:

 • Stress: Skolan, fritidsaktiviteter, hemmet, och även sociala medier eller mobbning kan ibland skapa en stressbelastning för barnet.
 • Trötthet: En god natts sömn är viktig för alla, och särskilt för barn. Att vara uppe för sent kan göra barnet trött och öka risken för besvär.
 • Fysisk aktivitet: Även om rörelse generellt är bra för hälsan, kan ibland intensiv eller oregelbunden aktivitet skapa obehag.
 • Kost: Vissa livsmedel som choklad och lagrad ost kan hos en del barn vara kopplade till obehag.
 • Fasta: Att gå för länge mellan måltiderna kan leda till besvär hos vissa barn.
 • Flimrande ljus: Vissa barn kan reagera på blinkande eller flimrande ljus.
 • Starka dofter: Vissa barn är känsligare för starka dofter än andra.
 • Hormonförändringar: När barnet växer och hormonbalansen förändras, kan detta ibland leda till besvär.
 • Alkohol: För äldre barn kan alkohol ibland vara kopplat till obehag.

Kom ihåg, alla barn är olika och försök anpassa miljön och minimera stressfaktorer för just ditt barn. Om ditt barn upplever något av dessa besvär,är det rekommenderat att rådgöra med en läkare för att bättre förstå och hantera situationen.

Att leva med migrän

Att leva med migränanfall kan vara utmanande, men det finns strategier som kan hjälpa till att hantera och minimera förekomsten av migränanfall. Här är några tips för dig som drabbas av migrän:

 • Skapa en rutin: Att ha en regelbunden sömn- och måltidsrutin kan hjälpa till att minimera utlösande faktorer.
 • Undvik kända utlösande faktorer: Identifiera och undvik specifika utlösande faktorer som du vet kan framkalla migränanfall.
 • Stresshantering: Lär dig avslappningstekniker som andningsövningar, meditation eller yoga för att hantera stress och minska risken för migränanfall.
 • Migrändagbok: Håll en dagbok över dina migränanfall för att identifiera mönster och utlösande faktorer. Detta kan hjälpa dig att göra livsstilsjusteringar för att minska risken för migränanfall.
 • Stöd och rådgivning: Sök stöd från familj, vänner eller supportgrupper för att få en förståelse för din situation och dela erfarenheter med andra som också lever med migrän.

Sammanfattningsvis är migrän en form av huvudvärk som påverkar en betydande del av befolkningen. Genom att förstå symtomen, orsakerna och behandlingsalternativen kan personer som lider av migrän ta steg för att lindra sina symtom och förbättra sin livskvalitet. Att samarbeta med en läkare för att hitta rätt behandlingsplan och implementera effektiva egenvårdsstrategier är avgörande för att hantera migrän på bästa sätt.

Olika typer av migrän 

Några av de vanligaste typerna är:

 • Migrän utan aura (vanlig migrän): Detta är den vanligaste formen av migrän och kännetecknas av intensiv huvudvärk som kan vara ensidig eller påverka båda sidor av huvudet. Andra symtom som illamående, kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet kan också förekomma. Migränanfallet kan vara föregånget av en "prodromal" fas där personen kan uppleva förvarningssymtom som trötthet, humörsvängningar eller aptitförändringar.
 • Migrän med aura: Ungefär en fjärdedel av personerna med migrän upplever aura, som är neurologiska symtom som föregår migränanfallet. Auran kan inkludera synstörningar, som flimrande ljus, blindfläckar eller suddig syn, neurologiska symtom som domningar eller stickningar i ansikte, armar eller ben, samt språk- och talsvårigheter. Auran varar vanligtvis i cirka 20 minuter till en timme och följs sedan av huvudvärken.
 • Kronisk migrän: Om en person har migränhuvudvärk i minst 15 dagar i månaden, varav minst åtta dagar är migrändagar, under en period på tre månader eller längre, anses det vara ett kroniskt tillstånd. Kronisk migrän kan vara mer utmanande att behandla och kan ha en betydande inverkan på personens livskvalitet.

Det finns också andra sällsynta varianter av migrän, såsom basilarismigrän (som påverkar hjärnans basala delar), hemiplegisk migrän (som orsakar tillfällig förlamning på ena sidan av kroppen) och oftalmoplegisk migrän (som påverkar ögonmusklerna). Dessa varianter utgör en mycket liten andel av migränfallen.

Det är viktigt att notera att migrän kan variera i symtom och svårighetsgrad mellan individer. En noggrann diagnos från en läkare kan hjälpa till att fastställa den specifika typen av migrän och skräddarsy en behandlingsplan.

Relaterade artiklar