Migrän

Migrän är anfall av huvudvärk. Migrän drabbar dubbelt så många kvinnor som män. Ungefär 20 procent upplever ett eller flera migränanfall i livet. Ett migränanfall varar vanligtvis mellan 4 och 72 timmar.

Vad är skillnaden på migrän och vanlig huvudvärk?

• Migränanfall varar ofta längre än vanlig huvudvärk

• Migrän ger ofta en bankande/pulserande smärta

• Smärtan blir ofta värre om du är aktiv

• Många blir illamående under ett migränfall

• Ljus eller ljud kan förvärra migränanfall

Migränanfall ger ofta ensidig huvudvärk

Orsaker

Mekanismerna i hjärnan som orsakar migränanfall är inte fullständigt klarlagda. Ny kunskap antyder att migränanfall beror på att nerverna runt blodådrorna i hjärnan blir mer känsliga. Arv tycks spela roll för vem som drabbas av migrän. Förutom det finns det en rad faktorer som kan utlösa migrän.

Faktorer som kan utlösa ett anfall

• Menstruation och vissa p-piller.

• Vissa födoämnen, till exempel choklad, ost och citrusfrukter.

• Rödvin.

• Sömnbrist.

• Stress.

• Oregelbundna måltider eller att hoppa över måltider.

• Träning eller hård fysisk aktivitet.

Maxalt rapitab vid migränhuvudvärk

Maxalt Rapitab innehåller rizatriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner. Tabletten är frystorkad och smälter i munnen, du behöver alltså inte vatten för att svälja den. 
Maxalt Rapitab hjälper bara när en migränattack har börjat och kan alltså inte förebygga en attack.
Ska bara användas av dig som fått diagnosen migrän konstaterad av en läkare. Maxalt Rapitab är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.

Symptom

Anfall med medel till stark, ensidig och pulserande huvudvärk som ofta förvärras vid medelintensiv fysisk aktivitet. Migränanfall följs ofta av illamående, kräkningar och ljud- eller ljuskänslighet. Mellan 10 och 20 procent upplever en period före själva anfallet med förändrade sinnesintryck. Detta kallas aura och kan ge synförändringarm domningar, talsvårigheter eller förlamning. Ett migränanfall varar vanligtvis mellan 4 och 72 timmar. 

Goda råd vid migrän

Har du haft ett eller fler migränanfall finns det vissa tips i vardagen som kan bidra till att minska risken för att få nya migränanfall:

• Använd en kalender och kartlägg ditt huvudvärksmönster.

• Undvik faktorer som du vet kan utlösa migränanfall.

• Ät regelbundet.

• Undvik onödig stress.

• Håll en regelbunden dygnsrytm och se till att få tillräckligt med sömn.

• Motionera regelbundet.

Relaterade artiklar
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning