BloodStop

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
BloodSTOP är anpassad till de allra vanligaste typerna av blödningar såsom skärsår, skrapsår och näsblödningar. Väven stoppar blödningen snabbt och kan anpassas genom att klippas, vikas och appliceras i flera lager.
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning