Biosynex

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Biosynex COVID-19 antikroppstest är ett CE-märkt medicintekniskt IVD hemtest för påvisning av antikropparna mot Covid-19 (SARS-CoV-2). Testet är snabbt, smidigt och testresultat erhålles efter 10 minuter. Kräver ingen utbildad vårdpersonal eftersom provtagning sker enkelt med en droppe blod från fingret och resultat erhålles smidigt på 10 minuter. Testet passar att ta såväl i hemmet som på arbetsplatsen.
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning