* 15% på småpack och plåster gäller online mellan 12 jan - 15 feb.

Gilla smaken eller få pengarna tillbaka

Att gilla smaken av ditt nikotinläkemedel kan vara en viktig framgångsfaktor för att lyckas bli rök- och nikotinfri för gott. Nicorette vill därför med denna kampanj göra det lättare att hitta en smak som passar just dig. Med både rätt format, styrka och smak blir resan mot ett rökfritt liv med hjälp av Nicorette förhoppningsvis lite enklare och även – godare!

Så här gör du för att ansöka om pengarna tillbaka:

1. Köp en av de utvalda kampanjprodukterna under perioden 1 januari – 30 juni 2023 online eller i apotek.

2. Använd produkten för att sluta röka.

3. Gillar du inte smaken – besök https://www.nicorette.se/pengarna-tillbaka/ för att påbörja din begäran om återbetalning. Hälften av produkten måste finnas kvar för att få pengarna tillbaka

4. Skicka in produkten enligt anvisningar per e-post.

5. Ladda upp foto eller bild på ditt kvitto och fyll i ansökan.

6. Uppfyller din ansökan kampanjvillkoren beviljas du återbetalning och får pengarna tillbaka.

Fördelar med att sluta röka

Har du någonsin undrat vad som händer i kroppen när du slutar röka? De positiva hälsoeffekterna av att sluta röka märks redan efter en timme.

Här är en tidslinje över vad som händer i kroppen från det ögonblick du slutar röka och vilka hälsofördelar som kommer med att sluta röka.

Hälsofördelar med att sluta röka

 • Efter 20 minuter: Blodtryck och puls återgår till det normala.

 • Efter 8 timmar: Syrenivåerna i blodet återgår till det normala och nikotin- och kolmonoxidnivåerna minskar med mer än hälften. Du känner dig mindre trött.

 • Efter 24 timmar: Kolmonoxiden har eliminerats från kroppen.

 • Efter 48 timmar: Ditt smak- och luktsinne förbättras. Lungorna börja rensa ut slem och andra rester från rökningen.

 • Efter 72 timmar: Andningen blir lättare. Luftrören börjar slappna av och din energi ökar.

 • 2 till 12 veckor: Cirkulationen förbättras i hela kroppen, vilket gör gång och löpning mycket lättare.

 • 5 år: sjunker till ungefär hälften av en rökares.

Andra fördelar med att sluta röka

Det finns också andra fördelar med att sluta röka som är värda att tänka på, som fräschare kläder, mer pengar och gladare familj!

10 tips för att sluta röka

Att sluta röka är en av de största utmaningarna du kan ge dig i kast med. Dessa sluta röka-tips kan hjälpa till att hålla dig motiverad och på rätt spår.

Tips 1: Planera hur du ska sluta

Att sluta röka är inte lätt. Ta fram en plan som fungerar för dig så att du kan nå ditt mål.

Bestäm först ett datum! Välj ett datum då du ska sluta röka och håll fast vid det. Det är ett bra sätt att förbereda sig mentalt på att sluta röka.

Fundera på om du vill trappa ner eller sluta tvärt, och hitta rätt produkter for dig.

Tips 2: Kom ihåg varför du bestämde dig för att sluta

Gör en lista över alla anledningar till varför du vill sluta röka och sätt upp den där du kan se den. När du känner att du vill ge upp, påminn dig själv varför du gör detta och håll ut!

Tips 3: Använd pengarna du sparar på cigaretter för att unna dig något trevligt

Den genomsnittliga rökaren lägger cirka 41 kronor per dag på cigaretter, vilket blir hela 1,259 kronor i månaden.*Räkna ut hur mycket du kan spara! Se till att du faktiskt ser de pengar som du sparar. Skapa ett särskilt konto eller skaffa en ”rökstoppsburk” där du lägger de pengar du sparar. Sedan kommer den roliga delen – att bestämma hur du ska spendera pengarna.

* Baserat på ett paket med 20 cigaretter som kostar 65 kr och ett genomsnittligt antal cigaretter per dag (10–15).

Tips 4: Pröva nikotinläkemedel

När du slutar röka kan nikotinabstinensen få dig att känna dig irriterad, orolig eller nedstämd. NICORETTE® kan hjälpa dig hantera abstinensbesvären så att du kan få tid att fokusera på annat. Hitta rätt produkt för dig.

Tips 5: Sluta tillsammans med en kompis

Hugg tag i en kompis som också vill sluta. På så sätt kan ni hålla varandra motiverade och du blir påmind om att du inte är ensam.

Tips 6: Ta reda på vad som gör att du längtar efter en cigarett

Stärk din viljestyrka genom att begränsa eller undvika de saker du vanligtvis förknippar med rökning. Lär dig identifiera vad som utlöser röksuget och få tips på hur du övervinner begäret.

Tips 7: Håll dig sysselsatt för att motstå frestelsen att röka

När du känner begäret att röka kan du stå emot det genom att hålla dig sysselsatt. Starkt röksug kan hålla i sig i 20-30 sekunder, så gör en lista över saker att sysselsatta dig med under tiden. Du kan till exempel ta en promenad runt kvarteret, ringa en vän, städa skrivbordet eller kolla på nyheterna.

Tips 8: Träna bort stressen

Fysisk aktivitet är ett bra sätt att hantera stressen med att sluta röka. Gå, spring, simma eller testa en ny träningsform. Lungkapaciteten förbättras med hela tio procent nio månader efter att du har slutat röka, så du kommer med tiden att klara mycket mer.

Tips 9: Ta stöd av nära och kära

Berätta för familj och vänner att du försöker sluta röka. De förstår vilken fantastisk sak du gör och kommer att stödja dig på vägen! När du kämpar med röksuget kan du vända dig till dem för uppmuntran.

Tips 10: Tänk positivt

Det kan komma stunder när du bara vill ge upp och ta en cigarett. Om detta händer, stanna upp och tänk på allt positivt som kommer av att vara rökfri. Du får mer energi, bättre smak- och luktsinne, friskare hy, vitare tänder och många andra hälsofördelar.

Kampanjvillkor

 • Erbjudandet gäller privatpersoner boende i Sverige som är 18 år eller äldre, med undantag för anställda och anhöriga till anställda på McNeil Sweden AB och dess närstående företag, dess agenturer samt alla som är yrkesmässigt inblandade i denna kampanj.
 • Gäller vid köp av Nicorette® Tuggummi 2 mg 30 st, Tuggummi 4 mg 30 st, Fruktmint Tuggummi 2 mg 30st, Fruktmint Tuggummi 4 mg 30 st, Mentolmint Tuggummi 2 mg 30 st, Sugtablett Frukt 2 mg 20 st, Sugtablett Pepparmint 2 mg 20 st, Fruktmint 1 mg 150 spraydoser samt Pepparmint Munspray 1 mg 150 spraydoser, i butik eller online mellan 01-01-23 och 30-06-23 (”kampanjperioden”). Produkternas tillgänglighet i butik och online kan variera.
 • Använd endast produkten enligt anvisningar på förpackningen.
 • Om du sju dagar efter köpet upplever att du inte gillar smaken, kan du ansöka om att få pengarna tillbaka och få en återbetalning av det pris du har betalat för det berättigade köpet, upp till ett maximalt inköpsbelopp på 300 SEK. För att erbjudandet ska vara giltigt gäller följande:
 • Du ska inte ha använt mer än hälften av produkten.
 • Fyllt i ansökan om att begära återbetalning på nicorette.se/pengarna-tillbaka/formulär och tillhandahålla ett kvitto från en butik som säljer produkten eller ett online-kvitto som anger den berättigade produkt du har köpt, det pris du har betalat för den, den återförsäljare du köpte den av samt inköpsdatumet inom kampanjperioden. Kvittot som laddas upp måste vara filformaten *.jpg, *.jpeg, *.png. eller *.gif.
 • Om din ansökan för återbetalning innehåller all den information som efterfrågas, kommer vi att inom sju dagar efter inskickad ansökan skicka en bekräftelse via e-post med instruktioner om hur du kostnadsfritt returnerar produkten till en adress.
 • Följ anvisningarna för att skicka produkten kostnadsfritt till den angivna adressen inom sju dagar efter det att du mottagit bekräftelsen via e-post.
 • När vi tagit emot produkten, kommer vi inom sju dagar verifiera att minst hälften av produkten är oanvänd och därefter skicka en bekräftelse till dig om att din begäran har godkänts.
 • Om din begäran godkänts, kommer du att erhålla en återbetalning inom sju dagar efter det att du mottagit bekräftelsen via e-post.
 • Endast begärd återbetalning som tas emot av den kampanjansvariga parten minst 7 dagar efter inköpsdatum och inom 30 dagar som anges på kvittot är giltiga och kommer behandlas.
 • Erbjudandet upphör 30-06-23. Din ansökan måste ha tagits emot senast den 30-07-23.
 • Begäran av återbetalning kan inte göras via återförsäljare eller i butik.
 • Internetåtkomst och skrivare krävs.
 • Artikelspecifikt butikskvitto eller online-kvitto krävs och måste vara daterat inom kampanjperioden mellan 01-01-23 och 30-06-23. Om kvittot har ändrats eller manipulerats är det ogiltigt.
 • En giltig begäran berättigar den yrkande till en återbetalning av det pris som betalats för den kvalificerande produkten baserat på det pris som anges på kvittot, med hänsyn tagen till eventuellt kampanjerbjudande, upp till ett max. inköpsvärde på 300 SEK.
 • Om inga bankuppgifter anges i ansökan för återbetalning eller om uppgifterna är ogiltiga, i en i övrigt godkänd ansökan, kommer den kampanjansvarige att kontakta den yrkande via e-post och uppmana denne att skicka in en ny ansökan för återbetalning med korrekta bankuppgifter.
 • Erbjudandet kan endast utnyttjas en gång per hushåll (oavsett produkttyp, smak, styrka eller förpackningsstorlek). Inga mass- eller tredjepartsansökningar.
 • Ansökningar som inte uppfyller de specifika ingångskraven kommer inte att behandlas. Alla oläsliga, skadade eller ofullständiga ansökningar eller inskickade produkter är ogiltiga.
 • Den kampanjansvariges beslut är slutgiltigt, och den kampanjansvarige kommer inte att bedriva korrespondens gällande ogiltiga ansökningar eller inskickade produkter.
 • I händelse av omständigheter som ligger utanför den kampanjansvariges rimliga kontroll, eller i andra fall där bedrägeri, missbruk och/eller ett fel (mänskligt eller datorrelaterat) påverkar eller skulle kunna påverka ett korrekt genomförande av denna kampanj, och endast då omständigheter gör detta oundvikligt, förbehåller sig den kampanjansvarige rätten att när som helst annullera eller ändra kampanjen eller dess villkor och bestämmelser, men kommer alltid sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika otillbörlig besvikelse.
 • Den kampanjansvarige förbehåller sig rätten att verifiera alla ansökningar och att avvisa ansökningar om återbetalning om det finns rimliga skäl att tro att det begåtts brott mot dessa villkor och bestämmelser eller några anvisningar som ingår i kraven för denna kampanj.
 • Alla anvisningar ingår i villkoren.
 • För att möjliggöra ditt deltagande i kampanjen kommer vi att använda din information i enlighet med vår integritetspolicy: https://www.nicorette.se/sekretesspolicy
 • Information gällande personuppgifter, som du tillhandahåller när du skickar in din ansökan kommer att behandlas i en databas endast i syfte att genomföra denna kampanj. Sådan information kommer inte att användas i något annat syfte än vad som anges i dessa ”Villkor” eller enligt separat samtycke från dig. Dina personuppgifter kommer delas med tredje part (Get Savvy Marketing Ltd, 15-17 Hoigh Court Lane, The Calls, Leeds, LS2 7EU) i syfte som framgår i dessa villkor. Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas konfidentiellt och i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan begära att få åtkomst till dina personuppgifter eller få felaktigheter rättade genom att skicka ett e-postmeddelande till nordicconsumerservice@its.jnj.com. Genom att delta i kampanjen godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, men då kan du inte längre delta i kampanjen.
 • Kampanjansvarig: McNeil Sweden AB, Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Sverige